Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Przygotowanie, tłumaczenie scenariusza ekspozycyjnego


Usługi w zakresie przygotowania i tłumaczenie kart charakterystyki

 

Przygotowanie, tłumaczenie scenariusza ekspozycyjnego

 

Scenariusz ekspozycyjny


Scenariusz ekspozycyjny informuje o tym, jak używać materiału niebezpiecznego osobno, w preparacie lub w towarze.

Przedstawia „warunki bezpiecznego zastosowania”, oraz opisuje, jak powinna przebiegać „właściwa kontrola ryzyka”.

Scenariusz ekspozycyjny może być związany z materiałem lub z preparatem.

 

Scenariusz ekspozycyjny powinien być opracowany przez


  • Opracowanie scenariusza ekspozycyjnego jest zadaniem przede wszystkim producenta i importera produktu, jako część sprawozdania bezpieczeństwa chemicznego i dokumentacji rejestracyjnej.
  • Dalsi użytkownicy powinni przygotować scenariusz ekspozycyjny tylko w wyjątkowych przypadkach. Scenariusze ekspozycyjne są obowiązkowe w przypadku materiałów niebezpiecznych i materiałów PBT/vPvB wyprodukowanych lub importowanych przez producenta/importera produkującego/sprowadzającego powyżej 10 ton rocznie.

 

Proces tworzenia scenariusza


  • Mapowanie zastosowań materiału
  • Usystematyzowanie kompletu dostępnych informacji dotyczących warunków operacyjnych i procesów zarządzania ryzykiem oraz ich poziomów emitowania / ekspozycji
  • Wybór odpowiedniego procesu, oraz kategorii produktów
  • Opracowanie początkowych scenariuszy ekspozycyjnych
  • Skompletowanie początkowego scenariusza ekspozycyjnego

 

Zapytanie ofertowe online

Zapytania ofertowe za pośrednictwem poczty elektronicznej

 


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References