Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Rewizja (aktualizacja) karty charakterystyki


Usługi w zakresie przygotowania i tłumaczenie kart charakterystyki

 

Przegląd karty charakterystyki (korekta)

 

Ciągłe zmiany ustawodawstwa w zakresie kart charakterystyki (właściwie: CLP) i najnowsze informacje od wytwórcy/dystrybutora (np. zmiany składy, nowe informacje toksykologiczne, itd) wymagają ciągłej aktualizacji i dokonywania przeglądów kart charakterystyki.  

Podczas korekty kart charakterystyki dokonujemy niezbędnych zmian w treści i formie na podstawie nowej karty charakterystyki dostawcy, w taki sposób, żeby skorygowana karta charakterystyki była zgodna z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi.

Dzięki kartom charakterystyki przygotowanym przez naszą firmę przeetykietowanie dystrybuowanych produktów może odbyć się sprawnie i umożliwić dostarczenie profesjonalnie nienaganną i zaktualizowaną dokumentację swoim partnerom, klientom i ekspertom organów prowadzących kontrolę urzędową.

Jako uznany ekspert nasza firma zapewnia zgodność z przepisami kart charakterystyki. Wspieramy swoją wiedzą naszych partnerów w procesie adaptacji przed wymaganym terminem CLP 1 czerwca 2017.

 

Aby zamówić naszą usługę „Korekta karty charakterystyki”, wystarczy jedynie odesłać formularz zamówienia, który otrzymaliście wraz z naszą wyceną i nową wersję karty charakterystyki lub informacje/dane, które zmieniły się w międzyczasie.

Na życzenie dział obsługi klienta udziela informacji o bieżącym statusie zamówienia.

 

Korekta karty charakterystyki obejmuje następujące usługi

 

Zmiany formy i treści karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem 2015/830 EU i obowiązującymi przepisami miejscowymi.

Klasyfikacja. Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP). Jeśli jest już dostępna: sprawdzenie poprawności, w razie konieczności: dokonanie poprawek.

Sprawdzanie i zmiana numeru rejestracyjnego, nazwa wg IUPAC, klasyfikacja składników

Dodatkowe informacje o usłudze można znaleźć w naszej ofercie cenowej.

 

Gwarancja

 

Przejmujemy pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za kartę charakterystyki przygotowaną przez naszą firmę. Uwagi, które mogą zostać zgłoszone przez różne organy oraz zarzuty zgłaszane przez naszych klientów są rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Przyjmujemy uwagi lub roszczenia poprzez dowolny z naszych kanałów komunikacyjnych.

 

Zapytanie ofertowe online

Zapytania ofertowe za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

Tags:  2015/830karta charakterystykikorektaprzegląd


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References