Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Tłumaczenie karty charakterystyki


 Usługi w zakresie przygotowania i tłumaczenie kart charakterystyki

 

Tłumaczenie karty charakterystyki z adaptacją

 

Tłumaczenie i adaptacja kart charakterystyki na następujące języki


Angielski

Czeski

Fiński

Francuski

Holenderski

Chorwacki

Chiński

Polski

Węgierski

Niemiecki

Norweski

Włoski

Rosyjski

Portugalski

Rumuński

Hiszpański

Szwedzki

Serbski

Słowacki

Słoweński

Turecki

Ukraiński

 

 

 

Po przetłumaczeniu kart charakterystyki nasz ekspert adaptuje je, to znaczy dokonuje niezbędnych zmian w ich treści i formie w taki sposób, żeby skorygowana karta charakterystyki była zgodna z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi.

Dzięki kartom charakterystyki przetłumaczonym przez naszą firmę dostarczycie Państwo profesjonalnie nienaganną dokumentację swoim partnerom, klientom i ekspertom organów prowadzących kontrolę urzędową.

Na polu usług w zakresie sporządzania i tłumaczenia kart charakterystyki nasza firma jest uznawana za lidera na rynku. Setki naszych zadowolonych klientów stanowią dowód na to, jak również doświadczenie zgromadzone w ciągu ponad 15 lat naszej działalności i istotne międzynarodowe referencje.

Aby zamówić naszą usługę „Tłumaczenie karty charakterystyki”, wystarczy jedynie odesłać formularz zamówienia, który otrzymaliście wraz z naszą wyceną i karta charakterystyki zostanie przetłumaczona.

 

Nasz dział obsługi klienta na życzenie dostarcza informacje dotyczące aktualnego stanu realizacji zleceń.

 

Tłumaczenie karty charakterystyki wraz z adaptacją obejmuje następujące usługi

 

Przygotowanie karty charakterystyki oraz zmiany jej formy i treści zgodnie z Rozporządzeniem 2015/830 EU i obowiązującymi przepisami miejscowymi.

Zamieniamy ogólnikowe, sprzeczne, źle sformułowane zdania, profesjonalnie prawidłowymi, dokładnymi, stylistycznie poprawnymi sformułowaniami.

Klasyfikacja. Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP). Jeśli jest już dostępna: sprawdzenie poprawności, w razie konieczności: dokonanie poprawek.

Dodatkowe informacje o usłudze można znaleźć w naszej ofercie cenowej.

 

Gwarancja

 

Przejmujemy pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za kartę charakterystyki przygotowaną przez naszą firmę. Uwagi, które mogą zostać zgłoszone przez różne organy oraz zarzuty zgłaszane przez naszych klientów są rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Przyjmujemy uwagi lub roszczenia poprzez dowolny z naszych kanałów komunikacyjnych.

 

 

Tłumaczenie karty charakterystyki bez adaptacji

 

Karty charakterystyki są tłumaczone zgodnie z „oryginalną” kartą charakterystyki pod względem formy i treści.  W danych (klasa zagrożenia, numer CAS, podstawy prawne itd.) nie zostaną dokonane żadne zmiany

 

Gwarancja

Przyjmujemy odpowiedzialność za poprawność tłumaczenia kart charakterystyki, jednak nie za jej zgodność z prawem!  

 

 

Zapytanie ofertowe online

Zapytania ofertowe za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

 

Tags:  SDSadaptacjakarta charakterystykitłumaczenie


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References