Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Skompletowanie karty charakterystyki


Usługi w zakresie przygotowania i tłumaczenie kart charakterystyki

 

Sporządzenie nowej karty charakterystyki, sporządzenie karty charakterystyki

 

Sporządzenie kart charakterystyki może być konieczne w przypadku wytwarzania mieszanek lub jeśli substancje/mieszaniny są importowane z tych regionów (np. daleki Wschód), gdzie nie kładzie się wystarczającego nacisku na bezpieczeństwo chemiczne i nie załącza się odpowiednich kart charakterystyki produktu.

Jeżeli karta charakterystyki nie jest dostępna w danym języku obcym, nasi eksperci sporządzą kartę charakterystyki na podstawie spisu treści i innych niezbędnych informacji.

Sporządzeniem karty charakterystyki zajmują się nasi eksperci zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 i Rozporządzeniem CLP przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów krajowych.

 Na polu usług w zakresie sporządzania kart charakterystyki nasza firma jest uznawana za lidera na rynku. Setki naszych zadowolonych klientów stanowią dowód na to, jak również doświadczenie zgromadzone w ciągu ponad 15 lat naszej działalności i istotne międzynarodowe referencje.

 

Główne elementy naszej usługi

  • Przygotowanie karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem 2015/830 EU i obowiązującymi przepisami miejscowymi.
  • Klasyfikacja. Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP).
  • Wybierając zwroty H i P w zależności od stopnia niebezpieczeństwa produktu

 

Aby zamówić naszą usługę „Sporządzenie karty charakterystyki”, wystarczy jedynie odesłać formularz zamówienia (uzupełniony o niezbędne informacje), który otrzymaliście Państwo wraz z naszą wyceną wraz kartami charakterystyki surowców.

Nasz dział obsługi klienta dostarcza informacji o procesie sporządzania kart charakterystyki.

 

Gwarancja

 

Przejmujemy pełną odpowiedzialność zawodową i finansową za kartę charakterystyki przygotowaną przez naszą firmę. Uwagi, które mogą zostać zgłoszone przez różne organy oraz zarzuty zgłaszane przez naszych klientów są rozpatrywane w ciągu 24 godzin. Przyjmujemy uwagi lub roszczenia poprzez dowolny z naszych kanałów komunikacyjnych.

 

Zapytanie ofertowe online

Zapytania ofertowe za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

Tags:  2015/830SDSkarta charakterystykinowaprzygotowaniesporządzenie


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References