Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Aktualizácia kariet bezpečnostných údajov podľa predpisov CLP


CLP Informácie


Aktualizácia údajov nachádzajúcich sa v kartách bezpečnostných údajov na základe predpisov CLP / GHS.

 

Hlavné prvky našej služby


  • Opätovná klasifikácia látky, alebo v prípade zmesi jej zložiek na základe vlastností látky alebo podľa Harmonizovaného zoznamu klasifikácie CLP.
  • Na základe klasifikácie látky, alebo v prípade zmesi jej zložiek stanovenie nových výstražných piktogramov, H- a P-viet podľa CLP/GHS.
  • Kontrola existujúcej klasifikácie podľa REACH, kontrola správnosti výstražných symbolov, R- a S-viet.
  • Doplnenie fyzikálno-chemických vlastností potrebnými informáciami na základe informácií od zákazníka.
  • Prehľad informácií o obsluhe a skladovaní, respektíve zneškodňovaní na základe novej klasifikácie.

 

 Potrebné údaje, dokumenty


  • doterajšia karta bezpečnostných údajov
  • prípadné doplňujúce fyzikálno-chemické údaje (nie v každom prípade)

 

Tags:  AktualizáciaCLPkarta bezpečnostných údajov


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References