Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Vyhotovenie hodnotenia bezpečnosti kozmetických výrobkov


Služby súvisiace s vydaním oprávnenia na kozmetické výrobky

 

Vyhotovenie hodnotenia bezpečnosti kozmetických výrobkov

 

Aby bolo preukázané, že kozmetický výrobok spĺňa zákon, zodpovedná osoba musí pred uvedením kozmetického výrobku na trh zaistiť, že kozmetický výrobok podstúpi hodnotenie bezpečnosti na základe príslušných informácií a že bude vypracovaná správa o bezpečnosti kozmetického výrobku.

 

Na základe údajov, dokumentov odovzdaných zákazníkom pripravíme hodnotenie bezpečnosti daného kozmetického výrobku.

Naša spoločnosť má k dispozícii odborníkov danej špecializácie s vhodnými odbornými skúsenosťami.

 

Informácie potrebné na zostavenie hodnotenia bezpečnosti


 • Údaje, kontakty výrobcu a predajcu.
 • Zloženie výrobku
 • Karty bezpečnostných údajov, špecifikácie, analytické hodnotenia komponentov, ktoré potvrdzujú, že zodpovedajú predpisom vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky.
 • Zoznam alergénnych vonných látok.
 • Údaje týkajúce sa hotového výrobku, špecifikácia (fyzické, chemické parametre, mikrobiologická čistota, atď.)
 • Baliaca jednotka, balenie, špecifikácia baliacich materiálov, potvrdenie o tom, že zodpovedajú predpisom na balenie kozmetických výrobkov
 • Výsledky výskumov trvanlivosti
 • Popis výrobnej metódy, certifikáty výrobného objektu
 • Návod na použitie kozmetického výrobku
 • Označenie (etiketa) kozmetického výrobku v jazyku pôvodu
 • Vyhlásenie o tom, či pri testovaní boli používané pokusy na zvieratách.

 


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References