Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Vyhotovenie, preklad expozičného scenára


 Služby týkajúce sa prípravy a prekladu kariet bezpečnostných údajov

 

Vyhotovenie, preklad expozičného scenára

 

Môžeme zaistiť preklady do nasledujúcich jazykov

 

Angličtina Čeština Fínčina   Francúzština      Holandčina     Chorvátčina
Čínština Poľština Maďarčina Nemčina Nórčina Taliančina
Ruština Portugalčina     Rumunčina     Španielčina Švédčina Srbčina
Slovenčina     Slovinčina Turečtina Ukrajinčina    


Expozičný scenár


Expozičný scenár obsahuje informácie o tom, ako sa má nebezpečná látka užívať - samostatne, alebo ako zložku prípravku, či tovaru.

Vysvetľuje "podmienky bezpečného užívania", respektíve popíše, ako sa má uskutočniť "vhodná kontrola rizík".

Expozičný scenár sa vzťahuje na látku, alebo prípravok.

 

Kto má vypracovať expozičný scenár


  • Vypracovať expozičný scenár, ako súčasť správy o chemickej bezpečnosti a registračnej dokumentácie je úlohou predovšetkým výrobcu a dovozcu materiálu.
  • Následný užívateľ musí zostaviť expozičný scenár len vo výnimočných prípadoch. Vyhotovenie expozičných scenárov je povinné výlučne pri nebezpečných látok a látok PBT/vPvB vyrobených alebo dovážaných v ročnom množstve pre jedného výrobcu/dovozcu viac ako 10 ton.

 

Postup pri vypracovaní scenára


  • Zmapovanie použitia látky.
  • Usporiadanie informácii do systému, ktoré sú k dispozícii o prevádzkových podmienkach, opatreniach na riadenie rizík, respektíve o výške s nimi spojených expozícií
  • Vyberanie príslušných kategórií postupov, respektíve produktov
  • Zostavenie počiatočných expozičných scenárov
  • Kompletizovanie počiatočných expozičných scenárov

 

Online žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku e-mailom

 

Tags:  expozičného scenárapreklad


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References