Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Označení nebezpečnosti


 Služby týkajúce sa prípravy a prekladu kariet bezpečnostných údajov

 

Zostavenie návrhu etikety

 

Stanovenie prvkov etikety na základe karty bezpečnostných údajov pri zvážení príslušnej legislatívy.

V prípade zmesí, ktoré sa dostali na trh po 1. júni 2015, by sa označovanie malo vykonávať v súlade so Smernicou 1272/2008/ES (CLP) a malo by brať do úvahy ďalšie zvláštne požiadavky na výrobky.

 

Zmesi, ktoré boli na trhu pred 01. 06. 2015 a mali etikety a karty bezpečnostných údajov v súlade s predpisom DPD, musia byť novo označené do termínu 31. mája 2017.

 

Základom na prípravu návrhu etikety je karta bezpečnostných údajov, ktorá zodpovedá príslušnej legislatíve. Môžeme vám pomôcť s prípravou karty bezpečnostných údajov.

 

Upozorňujeme, že pokiaľ sa označovanie výrobkov vykonáva v súlade s CLP, obaly musia byť tiež v súlade s požiadavkami CLP.

 

 

Záruka

 

Preberáme plnú odbornú a finančnú zodpovednosť za návrh etikiet pripravený našou spoločnosťou. Poznámky, ktoré môžu vznášať rôzne úrady a uvádzať naši klienti, sú preskúmané do 24 hodín. Prijímame poznámky alebo reklamácie u ktorejkoľvek z našich kontaktných osôb.

 

Online žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku e-mailom

 

Tags:  1272/2008/ESCLPetiketanávrh etiketyoznačovaniezostavenie


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References