Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Preklad karty bezpečnostných údajov


Služby týkajúce sa prípravy a prekladu kariet bezpečnostných údajov


Preklad karty bezpečnostných údajov s úpravou

 

Preklad a adaptácia kariet bezpečnostných údajov do nasledujúcich jazykov


Angličtina Čeština Fínčina   Francúzština  Holandčina   Chorvátčina
Čínština Poľština Maďarčina Nemčina Nórčina Taliančina
Ruština Portugalčina   Rumunčina   Španielčina Švédčina Srbčina
Slovenčina   Slovinčina Turečtina Ukrajinčina    


Po preložení karty bezpečnostných údajov ho náš odborník adaptuje, čo znamená vykonanie nevyhnutných zmien obsahu a formy tak, aby skontrolovaná karta bezpečnostných údajov spĺňala aktuálnu národnú a európsku legislatívu.

S kartami bezpečnostných údajov preloženými našou spoločnosťou svojim partnerom, zákazníkom alebo odborníkom na úradoch vykonávajúcim oficiálne kontroly môžete poskytnúť profesionálne dokonalé dokumenty.

Čo sa týka služieb v oblasti zostavenia a prekladu kariet bezpečnostných údajov je naša spoločnosť považovaná za poprednú spoločnosť na trhu. Dokazujú to stovky našich spokojných zákazníkov a naše skúsenosti získané za viac ako 15 rokov našej histórie a tiež naše významné medzinárodné referencie.

Pre objednanie našej služby „Preklad karty bezpečnostných údajov“ stačí zaslať späť formulár objednávky, ktorý ste dostali s našou ponukou, a kartu bezpečnostných údajov, ktorá sa má preložiť.

 

Naše zákaznícke služby (na vyžiadanie) poskytujú informácie o aktuálnom stave plnenia nariadení.

 

Preklad karty bezpečnostných údajov s úpravou zahŕňa nasledujúce služby

 

  • Príprava karty bezpečnostných údajov a úprava jeho formy a obsahu v súlade s predpisom 2015/830/EÚ a podľa príslušných miestnych predpisov
  • Všeobecné, vzájomne si odporujúce a nesprávne sformulované tvrdenia nahradzujeme odborne bezchybnými a štylisticky presnými vetami
  • Klasifikácia. Klasifikácia podľa smernice CLP (1272/2008/ES). Ak je už k dispozícii: kontrola správnosti, ak je to nutné: vykonanie opravy

Ďalšie informácie o tejto službe môžete nájsť v našej ponuke.

 

Záruka

 

Preberáme plnú odbornú a finančnú zodpovednosť za karty bezpečnostných údajov pripravené našou spoločnosťou. Poznámky, ktoré môžu vznášať rôzne úrady a uvádzať naši klienti, sú preskúmané do 24 hodín. Prijímame poznámky alebo reklamácie u ktorejkoľvek z našich kontaktných osôb.

 

 

Preklad kariet bezpečnostných údajov bez úpravy

 

Karty bezpečnostných údajov sa prekladajú z „originálnej“ karty bezpečnostných údajov, a to vzhľadom na formu i obsah.  V údajoch nebudú vykonané žiadne zmeny (triedy nebezpečenstva, čísla CAS, odkazy na zákony atď.)

 

Záruka

 

Prijímame zodpovednosť za správnosť prekladu kariet bezpečnostných údajov, nie však za ich súlad s legislatívou!  

 

Online žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku e-mailom

 


Tags:  SDSadaptáciakarta bezpečnostných údajovpreklad


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References