Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Zostavenie karty bezpečnostných údajov


 Služby týkajúce sa prípravy a prekladu kariet bezpečnostných údajov

 

Zostavenie novej karty bezpečnostných údajov (SDS), zostavenie karty bezpečnostných údajov

 

Zostavenie karty bezpečnostných údajov môže byť nevyhnutné, pokiaľ sa zmesi vyrábajú alebo pokiaľ sa látky/zmesi dovážajú z oblastí (napr. Ďaleký východ), kde sa nekladie dôraz na chemickú bezpečnosť a kde neprikladajú príslušné karty bezpečnostných údajov k výrobkom.

Pokiaľ nie je k dispozícii žiadna karta bezpečnostných údajov v danom cudzom jazyku, náš odborník zostaví kartu bezpečnostných údajov z obsahu a formy ďalších nevyhnutných údajov.

Zostavenie karty bezpečnostných údajov vykonávajú naši odborníci v súlade so Smernicou Komisie (EÚ) 2015/830 a predpisom CLP pri zohľadnení príslušnej národnej legislatívy.

 Čo sa týka služieb v oblasti zostavenia kariet bezpečnostných údajov je naša spoločnosť považovaná za poprednú spoločnosť na trhu. Dokazujú to stovky našich spokojných zákazníkov a naše skúsenosti získané za viac ako 15 rokov našej histórie a tiež naše významné medzinárodné referencie.

 

Hlavné prvky našich služieb

 

  • Príprava karty bezpečnostných údajov v súlade s predpisom 2015/830/EU a príslušnými miestnymi predpismi.
  • Klasifikácia. Klasifikácia podľa smernice CLP (1272/2008/ES)
  • Výber viet H a P podľa nebezpečnosti výrobku.

 

Pre objednanie našej služby „Zostavenie karty bezpečnostných údajov“ stačí zaslať späť formulár objednávky (s vyplnenými nevyhnutnými údajmi), ktorý ste dostali s našou ponukou, a karty bezpečnostných údajov surovín.

Naše zákaznícke služby môžu poskytovať informácie o procese zostavenia karty bezpečnostných údajov.

 

Záruka

 

Preberáme plnú odbornú a finančnú zodpovednosť za karty bezpečnostných údajov pripravené našou spoločnosťou. Poznámky, ktoré môžu vznášať rôzne úrady a uvádzať naši klienti, sú preskúmané do 24 hodín. Prijímame poznámky alebo reklamácie u ktorejkoľvek z našich kontaktných osôb.

 

Online žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku e-mailom

 

Tags:  2015/830SDSkarta bezpečnostných údajovnovéprípravazostavenie


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References