Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Náš zámer

 

Karta bezpečnostných údajov | GHS/CLP | Oprávnenie na kozmetické výrobky

 

Medzinárodná značka MSDS-Europe v spoločnosti ToxInfo.

Spoločnosť ToxInfo Kft. je prvá firma v Maďarsku poskytujúca služby a poradenstvo so špecializáciou na chemickú bezpečnosť. Vďaka našim odborným skúsenostiam získaným za posledných 15 rokov máme jedinečné znalosti v oblasti legislatívy EÚ a pravidiel týkajúcich sa chemickej bezpečnosti, ktoré môžeme aplikovať, dokonca i na medzinárodnej úrovni.

Naša spoločnosť nepripravuje svoje karty bezpečnostných údajov pomocou špeciálneho softvéru na karty bezpečnostných údajov. Sme odborne presvedčení, že pri príprave a preklade karty bezpečnostných údajov nesmie chýbať odborné riadenie.

Naším cieľom je pomáhať s vývozom chemických výrobkov do EÚ na základe poskytovania našich služieb v oblasti chemickej bezpečnosti a tiež pomáhať voľnému pohybu tovaru v rámci EÚ.

 

Služby týkajúce sa prípravy kariet bezpečnostných údajov

 

Naša hlavná činnosť sa týka prípravy/prekladu/adaptácie kariet bezpečnostných údajov materiálov v súlade s príslušnými predpismi cieľovej krajiny.

 

Ako môžeme pomáhať:


  • Preklad karty bezpečnostných údajov s úpravou
  • Revízia kariet bezpečnostných údajov (kontrola)
  • Preklad/adaptácia kariet bezpečnostných údajov podľa príslušných predpisov danej krajiny
  • Zostavenie návrhu etikety

Služby týkajúce sa prípravy kariet bezpečnostných údajov

 

Povolenie kozmetických výrobkov

 

Pomáhame našim partnerom pri celom procese získania licencie, od vytvorenia označenia výrobku až po dokončenie procesu oznámenia.

 

Ako môžeme pomáhať:


  • Zostavenie Hodnotenia bezpečnosti
  • Zostavenie Súboru informácií o výrobku (PIF)
  • Zostavenie návrhu etikety
  • Oznámenie cez portál CPNP
  • Ak je to nutné, zostavenie karty bezpečnostných údajov

Naše služby týkajúce sa kozmetických výrobkov

 

Naše zásady týkajúce sa akosti

 

Naša politika akosti je založená na našej dôvere v prácu ľudí, priebežných školeniach a odbornosti.

MSDS-Europe je zaviazaná poskytovať služby v oblasti chemickej bezpečnosti, ktoré budú pre klienta maximálne prínosné a zaistia najvyššiu možnú kvalitu.

 

Starostlivosť o zákazníkov

 

Našim klientom poskytujeme osobného manažéra pre kľúčových zákazníkov na zaistenie hladkého postupu objednávky.

Naše zákaznícke služby kladú dôraz na poskytovanie informácií v príslušnej rýchlosti a kvalite.

Naše zákaznícke služby poskytujú pomoc i po dokončení prípravy karty bezpečnostných údajov alebo akékoľvek iné naše služby v podobe odpovedí na odborné i iné otázky.

 

 


Tags:  EuropeMSDSSDSchemická bezpečnosťmedzinárodná


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References