Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Pregled varnostnega lista (ažuriranje)


Storitve varnostnega lista (SDS)

 

Pregledovanje varnostnih listov (nadzor)

 

Nenehne spremembe zakonodaje varnostnih listov (pravzaprav: CLP) in najnovejše informacije proizvajalca/distributerja (npr. sprememba sestave, nove toksikološke informacije itd.) zahtevajo nenehno posodabljanje in pregledovanje varnostnih listov.  

Med nadzorom varnostnih listov opravimo potrebne spremembe vsebine in oblike glede na nove SDS dobavitelja tako, da nadzorovani varnostni list izpolnjuje zahteve veljavne nacionalne in EU zakonodaje.

Varnostni listi, ki jih pripravi naše podjetje, omogočajo nemoteno ponovno označevanje distribuiranih izdelkov, s čimer lahko svojim partnerjem, strankam ali strokovnjakom organa, ki izvaja uradni nadzor, posredujete strokovno brezhiben in posodobljen dokument.

Kot priznan strokovnjak naše podjetje zagotavlja skladnost varnostnih listov. Našo strokovno delovanje nudimo tudi našim partnerjem za spremembe do roka za CLP, ki je 1. junija 2017.

 

Če želite naročiti našo storitev »nadzora varnostnih listov«, pošljite nazaj samo naročilnico, ki ste jo prejeli z našo ponudbo, ter novo različico SDS, ali podatke/informacije, ki so se medtem spremenili.

Naše storitve za stranke na zahtevo zagotovijo informacije o trenutnem stanju naročila.

 

Nadzor varnostnih listov vključuje naslednje storitve:

 

Spremembe oblike in vsebine varnostnega lista v skladu z uredbo 2015/830/EU in veljavnimi lokalnimi uredbami.

Razvrstitev. Razvrstitev v skladu z uredbo CLP (1272/2008/ES). Če je že na voljo: preveriti pravilnost, po potrebi: popraviti.

Preverjanje in spreminjanje registracijske številke, imena po IUPAC, razvrstitve sestavin

Nadaljnje informacije o storitvi so na voljo v naši ponudbi.

 

Garancija

 

Prevzemamo popolno strokovno in finančno odgovornost za varnostne liste, ki jih pripravi naše podjetje. Opombe različnih organov ter prošnje naših strank raziščemo v 24 urah. Pripombe ali pritožbe lahko pošljete na katerega koli izmed naših kontaktov.

 

Zahteva za spletno ponudbo

Zahteva za ponudbo po e-pošti

 

Tags:  2015/830nadzorrevizijavarnostni list


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References