Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Prevajanje varnostnega lista


Storitve varnostnega lista (SDS)

 

Prevajanje varnostnih listov z adaptacijami

 

Translation and adaptation of safety data sheets to the following languages

 

angleščino   češčino finščino francoščino nizozemščino
hrvaščino kitajščino poljščino madžarščino nemščino
norveščino italijanščino ruščino portugalščino romunščino
španščino švedščino srbščino slovaščino slovenščino
turščino ukrajinščino      

 

Ko so varnostni listi prevedeni, jih naš strokovnjak prilagodi, kar pomeni, da vsebino ustrezno spremeni in jo tako oblikuje, da nadzorovan varnostni list ustreza trenutni nacionalni in EU zakonodaji.

Z varnostnimi listi, ki smo jih prevedli v našem podjetju, lahko svojim partnerjem, strankam ali strokovnjakom organa, ki izvaja uradni nadzor, posredujete strokovno brezhiben dokument.

Naše podjetje je vodilno na trgu glede storitev na področju sestavljanja in prevajanja varnostnih listov. To dokazuje na stotine zadovoljnih strank ter izkušnje, ki smo jih pridobili skozi več kot 15 letno zgodovino in naše izjemne mednarodne reference.

Če želite naročiti našo storitev »prevod varnostnih listov«, pošljite nazaj samo naročilnico, ki ste jo dobili z našo ponudbo, in SDS, ki ga je treba prevesti.

Naše storitve za stranke na zahtevo zagotovijo tudi informacije o trenutnem stanju izpolnjevanja naročila.

 

Prevod varnostnega lista z adaptacijo vključuje naslednje storitve

 

  • Priprava varnostnega lista in spremembe njegove oblike in vsebine v skladu z uredbo 2015/830/EU in ustreznimi lokalnimi predpisi
  • Nadomestimo splošne, kontradiktorne, napačno zajete izjave s strokovno pravilnimi ter slogovno natančnimi stavki
  • Razvrstitev. Razvrstitev v skladu z uredbo CLP (1272/2008/ES). Če je že na voljo: preveriti pravilnost, po potrebi: popraviti.

Nadaljnje informacije o storitvi so na voljo v naši ponudbi.

 

Garancija

 

Prevzemamo popolno strokovno in finančno odgovornost za varnostne liste, ki jih pripravi naše podjetje. Opombe različnih organov ter prošnje naših strank raziščemo v 24 urah. Pripombe ali pritožbe lahko pošljete na katerega koli izmed naših kontaktov.

 

 

Prevajanje varnostnih listov brez adaptacij

 

Varnostni listi so prevedeni v skladu z »izvirnimi« varnostnimi listi, tako oblikovno kot vsebinsko.  Podatki ne bodo spremenjeni (razred nevarnosti, številke CAS, pravni viri itd.)

 

Garancija

 

Sprejemamo odgovornost za pravilnost prevodov varnostnih listov, vendar ne za njegovo skladnost z zakonodajo!  

 

Zahteva za spletno ponudbo

Zahteva za ponudbo po e-pošti

 

Tags:  SDSadaptacijaprevodvarnostni list


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References