Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Výhody a nevýhody softverů vyrábějících bezpečnostní list


Větší část bezpečnostních formuláří odborně korigovaných a přeložených naší firmou byly zhotoveny původně softverem, čímž známe "hotový produkt" vyhotovený softverem SDS (bezpečnostní list).

Na základě našich nepříjemných zkušeností naše firma podle odborného uvážení nikdy nepoužívala, respektive nenavrhovala softvery zhotovující bezpečnostní liste, přitom jsme si vědomi toho, že toto řešení je velmi rozšířené, dokonce je vítané podle některých výhodných vlastností.

V níže uvedených zkusíme objektivně představit veškeré výhodné a nevýhodné vlastnosti softverů SDS (bezpečnostní list).

 

Princip fungování softveru zhotovující bezpečnostní list, hlavní služby


Princip fungování softveru zhotovující bezpečnostní list - podobně k ostatním překladatelským programům - připravuje cizojazyčný formulář na základě shody vět.

Základ jeho fungování tvoří "memorie" zakoupitelné jako jazykové moduly, které obsahují věty typicky se vyskytující na bezpečnostním listu.

Během překládacího procesu "zdroj jazyka" v případě shody vět vymění za vhodnou větu "cílového jazyka" (pokud tato věta se vyskytuje v překládací paměti).

Specializované překladatelské programy na výhradný překlad bezpečnostních listů samozřejmě také nabízejí další funkce, jako například: podle čísla CAS komponenty "zařadí"

Dalšími hlavními funkcemi mohou být také různé moduly pro evidenci. 


Typické n evýhody softverů zhotovujících bezpečnostní listy


Odborné nedostatky:

 • Určení nevhodné bezpečnostní třídy
 • Není schopen zhotovit bezpečnostní list na základě pouze složení, chemický, fyzických a toxikologických dat a informací, k jeho fungování je každopádně nutné hotového vzoru, nebo jestliže ano, pak správce softveru musí být velmi dobře připraveni
 • Odborné chyby "originálního" bezpečnostní listu předává dál bez opravy i do přeloženého listu.
 • Může obsahovat i nepřeložené části (s větami, které nevykazují absolutní shodu, s větami "paměť" nemůže nic podniknout)
 • Nesprávně přeložené věty, výrazy, názvy materiálů (nemůžeme si být úplně jisti, zda-li všechny věty v paměti jsou správně přeložené)
 • Nenahradí chybějící údaje.
 • Fungující pouze na základě obecně platných direktiv EU nebere v ohledu menší-větší rozdíly vyskýtající se v národních úpravách cílové země.
 • V případě změn právního pravidle pouze po koupi aktualizace je ho možné vhodně používat

 

 Další nevýhody neodborného charakteru


 • I softver musí být v provozu, takže během jeho používání mohou vzniknout náklady na lidskou sílu.
 • Neznamená pouze jeden náklad vůči odběrateli, protože nákup různých jazykových modulů, aktualizací mohou  znamenat další výdaje.
 • Je nákladově efektivní pouze nad určitý počet listů.
 • Uživatel dostává pouze softverovou podporu, v dalších otázkách týkajících se chemické bezpečnosti není možné se o kohokoli opírat.
 • V případě případných přípomínek úřadů uživatel nebude schopný korigovat/opravit bezpečnostní list.

 

Výhody softverů zhotovujících bezpečnostní list


 • Rychlé
 • Je s nim možné spravovat velké množství listů
 • Může překládat do více jazyků (jestliže jsme k němu koupili i daný jazykový modul)
 • Nákladově efektivní, ale pouze v případě velkého množství
 • Registrační, uspořádací funkce

 

 

Zhotovení bezpečnostních listů >> Výhody a nevýhody softwarů vyrábějících bezpečnostní list  

 


Tags:  SDSbezpečnostní listsoftverů


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References