Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Aktualizace bezpečnostního listu podle REACHNeustálá změna právních předpisů vztahujících se na zhotovení bezpečnostních listů (aktuálně: REACH, CLP), dále uvedení nových údajů  na bezpečnostním listu zjištěných výrobcem/distributorem (např. Změna složení, nové toxikolotické údaje, atd.)vyžaduje neustálou aktualizaci.


Během aktualizace bezpečnostního listu (SDS) provedeme i níže uvedené odborné kontroly


  • Kontrola, modifikace registračních čísel komponentů, jejich zařazení
  • Kontrola správnosti zařazení do bezpečnostní třídy, pokud je to nutné, tak jeho korigace
  • Formální modifikace bezpečnostního listu
  • Změna obsahu v souladu se změnami právních předpisů
  • Zhotovení logicky jednotného bezpečnostního listu bez vnitřních protikladů
  • Místo obecných, protikladných špatně zformulovaných tvrzeních užívání odborně korektních, stylisticky správných vět.
  • Porovnání  "originálního" cizojazyčného bezpečnostního listu  s bezpečnostním listem pro nalezení dřívějších nepřesností v překladu

 

Nákladově efektivní řešení, nepřetržitá služba k dispozici


V rámci služby za paušál poskytujeme průběžnou údržbu stavu bezpečnostního listu velkého množsví, našeho partnera pravidelně informujeme o změnách právních předpisů, a zároveň poskytujeme odbornou pomoc týkající se otázek vzniklých ohledně chemické bezpečnosti.

 


Tags:  AktualizaceREACHSDSbezpečnostní list


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References