Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Předběžná registrace REACH


 

K použití této předběžné registrační možnosti podle odstavce (6) článku 28 REACH je možné do 6 měsíců od výroby nebo dovozu poprvé, ale nejpozději do 12 měsíců před týkajícím se registračním termínem

 

Podmínky "pozdní" předběžné registrace (po 1. prosinci 2008)


Po 1. prosinci 2008 je dále možné na předběžnou registraci pouze tehdy, pokud výrobce nebo dovozce poprvé výrobí nebo doveze určitou látku minimálně v množství 1 tuny ročně.

 

Naše služby


  • Přezkoušení portfolia výrobku
  • Identifikace látek, přípravků, intermediérů
  • Určení okruhu výrobku náležících pod účinnost REACH
  • určení okruhu výrobků zproštěných od účinností REACH
  • Stanovení maximálního množství na rok
  • Doplnění chybějících čísel CAS, EINECS, ELINCS
  • Zkoumání nahraditelnosti zastoupení látek
  • Podání předběžné registrace pomocí IUCLID 5 softveru/REACH IT systému
  • Písemná informace pověřitele o provedení předběžné registrace
  • Předání shrnutí pověřovateli sestaveného o předběžné registraci látky provedené ECHA, předběžné registrační číslo

 

Tags:  Předběžná registraceREACH


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References