Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Zhotovení vícejazyčných návrhů etiket


Služby týkající se přípravy a překladu bezpečnostních listů

 

Sestavení návrhu etikety

 

Stanovení prvků etikety na základě bezpečnostního listu při zvážení příslušné legislativy.

V případě směsí, které se dostaly na trh po 1. červnu 2015, by značení mělo být prováděno v souladu se Směrnicí 1272/2008/ES (CLP) a mělo by brát do úvahy další zvláštní požadavky na výrobky.

 

Směsi, které byly na trhu před 1.6.2015 a měly etikety a bezpečnostní listy v souladu s předpisem DPD, musí být nově označeny do termínu 31. května 2017.

 

Základem pro přípravu návrhu etikety je bezpečností list, který odpovídá příslušné legislativě. Můžeme vám pomoci s přípravou bezpečnostního listu.

 

Upozorňujeme, že pokud je značení výrobků prováděno v souladu s CLP, obaly musí rovněž být v souladu s požadavky CLP.

 

Záruka

 

Přebíráme plnou odbornou a finanční odpovědnost za návrh etiket připravený naší společností. Poznámky, které mohou vznášet různé úřady a uvádět naši klienti, jsou prošetřeny do 24 hodin. Přijímáme poznámky nebo reklamace u kterékoliv z našich kontaktních osob.

 

Online žádost o cenovou nabídku

Žádost o cenovou nabídku e-mailem

 

Tags:  1272/2008/ESCLPetiketanávrh etiketysestaveníznačení


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References