Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Sestavení bezpečnostního listu


Služby týkající se přípravy a překladu bezpečnostních listů

 

Sestavení nového bezpečnostního listu (SDS), sestavení bezpečnostního listu

 

Sestavení bezpečnostního listu může být nezbytné, pokud se směsi vyrábí nebo pokud jsou látky/směsi dováženy z oblastí (např. Dálný Východ), kde není kladen důraz na chemickou bezpečnost a kde nepřikládají příslušné bezpečnostní listy k výrobkům.

Pokud není k dispozici žádný bezpečnostní list v daném cizím jazyce, náš odborník sestaví bezpečnostní list z obsahu a formy dalších nezbytných údajů.

Sestavení bezpečnostního listu provádí naši odborníci v souladu se Směrnicí Komise (EU) 2015/830 a předpisem CLP při zohlednění příslušné národní legislativy.

 S ohledem na služby v oblasti sestavení bezpečnostních listů je naše společnost považovaná za přední společnost na trhu. Dokazují to stovky našich spokojených zákazníků a naše zkušenosti získané za více než 15 let naší historie a rovněž naše významné mezinárodní reference.

 

Hlavní prvky našich služeb

  • Příprava bezpečnostního listu v souladu s předpisem 2015/830/EU a příslušnými místními předpisy.
  • Klasifikace. Klasifikace podle směrnice CLP (1272/2008/ES).
  • Výběr vět H a P podle nebezpečnosti výrobku.

 

Pro objednání naší služby „Sestavení bezpečnostního listu“ stačí zaslat zpět formulář objednávky (s vyplněnými nezbytnými údaji), který jste obdrželi s naší nabídkou, a bezpečnostní listy surovin.

Naše zákaznické služby mohou poskytovat informace o procesu sestavení bezpečnostního listu.

 

Záruka

 

Přebíráme plnou odbornou a finanční odpovědnost za bezpečnostní listy vypracované naší společností. Poznámky, které mohou vznášet různé úřady a uvádět naši klienti, jsou prošetřeny do 24 hodin. Přijímáme poznámky nebo reklamace u kterékoliv z našich kontaktních osob.

 

Online žádost o cenovou nabídku

Žádost o cenovou nabídku e-mailem

 

Tags:  2015/830SDSbezpečnostní listnovépříprava


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References