Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Překlad bezpečnostního listu


 Služby týkající se přípravy a překladu bezpečnostních listů

 

Překlad bezpečnostního list s úpravou

 

Překlad a adaptace bezpečnostních listů do následujících jazyků

Angličtina

čeština

finština

francouzština

nizozemština

 
chorvatština Číňan polština maďarština němčina  
norština Italština ruština portugalština rumunština  

španělština

švédština Srbský slovenština slovinština  
turečtina Ukrajinský        

 

Po přeložení bezpečnostního listu jej náš odborník adaptuje, což znamená provedení nezbytných změn obsahu a formy tak, aby zkontrolovaný bezpečnostní list splňoval aktuální národní a evropskou legislativu.

S bezpečnostními listy přeloženými naší společností svým partnerům, zákazníkům nebo odborníkům na úřadech provádějícím oficiální kontroly můžete poskytnout profesionálně dokonalé dokumenty.

S ohledem na služby v oblasti sestavení a překladu bezpečnostních listů je naše společnost považovaná za přední společnost na trhu. Dokazují to stovky našich spokojených zákazníků a naše zkušenosti získané za více než 15 let naší historie a rovněž naše významné mezinárodní reference.

Pro objednání naší služby „Překlad bezpečnostního listu“ stačí zaslat zpět formulář objednávky, který jste obdrželi s naší nabídkou, a bezpečnostní list, který má být přeložen.

 

Naše zákaznické služby (na vyžádání) poskytují informace o aktuálním stavu plnění nařízení.

 

Překlad bezpečnostního listu s úpravou zahrnuje následující služby

  • Příprava bezpečnostního listu a úprava jeho formy a obsahu v souladu s předpisem 2015/830/EU a podle příslušných místních předpisů.
  • Obecná, vzájemně si odporující a nesprávně zformulovaná tvrzení nahrazujeme odborně bezchybnými a stylisticky přesnými větami.
  • Klasifikace. Klasifikace podle směrnice CLP (1272/2008/ES). Je-li již k dispozici: kontrola jeho správnosti, je-li to nutné: provedení opravy.

Další informace o této službě můžete najít v naší nabídce.

 

Záruka

 

Přebíráme plnou odbornou a finanční odpovědnost za bezpečnostní listy vypracované naší společností. Poznámky, které mohou vznášet různé úřady a uvádět naši klienti, jsou prošetřeny do 24 hodin. Přijímáme poznámky nebo reklamace u kterékoliv z našich kontaktních osob.

 

 

Překlad bezpečnostních listů bez úpravou

 

Bezpečnostní listy se překládají z „originálního“ bezpečnostního listu, a to s ohledem na formu i obsah.  V údajích nebudou provedeny žádné změny (třídy nebezpečí, čísla CAS, odkazy na zákony atd.)

 

Záruka

 

Přijímáme zodpovědnost za správnost překladu bezpečnostních listů, nikoliv však za jejich soulad s legislativou!  

 

Online žádost o cenovou nabídku

Žádost o cenovou nabídku e-mailem

 

 

Tags:  SDSadaptacebezpečnostní listpřeklad


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References