Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Responsabilitățile persoanei responsabile, privind produsele cosmetice


Sevicii legate de autorizarea produselor cosmetice


Responsabilitățile persoanei responsabile, privind produsele cosmetice

 

În conformitate cu Regulamentul 1223/2009/CE, putem distinge doi participanți principali ale căror obligații și responsabilități sunt diferite, de aceea, este foarte important determinarea categoriei în care compania noastră aparține. 

Obligațiile distribuitorilor produselor cosmetice


Persoana responsabilă

 

Pentru un produs cosmetic fabricat în Comunitate, care nu face ulterior obiectul unui export și, apoi, al unui nou import în Comunitate, producătorul stabilit în Comunitate este persoana responsabilă.

Pentru un produs cosmetic importat, fiecare importator este persoana responsabilă pentru produsul cosmetic specific pe care îl introduce pe piaţă. Importatorul poate desemna, prin mandat scris, o persoană stabilită în Comunitate ca fiind persoana responsabilă, aceasta trebuind să accepte în scris.

Distribuitorul este persoana responsabilă acolo unde introduce pe piaţă un produs cosmetic sub numele sau marca sa sau atunci când modifică un produs deja introdus pe piaţă astfel încât poate fi afectată conformitatea cu cerinţele aplicabile.

 

Persoana responsabilă poate fie:

 • producătorul (dacă acesta este stabilit în cadrul Uniunii Europene)
 • importatorul (în cazul în care producătorul produsului este în afara Uniunii Europene)
 • distribuitorul (în cazul în care plasează produsul pe piață sub propriul nume de brand)
 • o persoană sau o companie (care este destinat de către producător sau de importator și care acceptă această funcţie în scris)

 

Persoana responsabilă este obligată să se asigure că produsul cosmetic îndeplinește cerințele Regulamentului 1223/2009 / CE.

 

Potrivit regulamentului, un produs cosmetic poate fi distribuit numai în cazul în care:

 • cu raportul privind siguranţa produsului cosmetic
 • cu dosarului de informare cu privire la produs (PIF)
 • cu etichetare corespunzătoare
 • producția trebuie să fie în conformitate cu ghidul ISO 22716, privind bunele practici de fabricație (GMP)

 

Redactarea raportului privind siguranţa produsului cosmetic și raportului de securitate

 

Raportul privind siguranţa produsului cosmetic este destinat pentru dovedirii faptului că produsele cosmetice nu sunt dăunătoare pentru sănătatea umană atunci când sunt aplicate în condiții normale sau rezonabile, previzibile.

Înainte de a introduce un produs cosmetic pe piaţă, persoana responsabilă se asigură că produsul cosmetic a făcut obiectul unei evaluări a siguranţei și că a fost actualizat în cazul în care orice informație relevantă suplimentară este primită după începerea distribuției.

Evaluarea siguranței produsului cosmetic este o parte esențială a dosarului de informare cu privire la produs (PIF) necesar pentru distribuirea produsului cosmetic.

Serviciul întocmirea Raportului privind siguranţa produsului cosmetic a produselor cosmetice

 

Întocmirea dosarului de informare cu privire la produs (PIF)

 

Întocmirea dosarului de informare cu privire la produs și raportul privind siguranța produsului cosmetic în conformitate cu Regulamentul 1223/2009/CE sunt criteriile distribuției.

 

Dosarul de informare cu privire la produs (PIF) trebuie să conțină următoarele:

 • o descriere a produsului cosmetic
 • raportul privind siguranţa produsului cosmetic
 • o descriere a metodei de fabricaţie
 • o declaraţie de conformitate cu bunele practici de fabricaţi
 • dovada efectului declarat al produsului cosmetic, în cazul în care aceasta este justificată de natura sau efectul produsului cosmetic
 • date privind orice test efectuat pe animale de către producător, agenţii sau furnizorii acestuia, în fazele de dezvoltare sau de evaluare a siguranţei produsului cosmetic sau a ingredientelor sale

 

Persoana responsabilă se asigură că autoritatea competentă din statul membru în care este păstrat dosarul cu informaţii despre produs are acces ușor la acest dosar, în format electronic sau în alt format, la adresa sa indicată pe etichet. Informaţiile care figurează în dosarul cu informaţii despre produs sunt accesibile într-o limbă care poate fi ușor înţeleasă de autorităţile competente din statul membru.

Dosarul de informare cu privire la produs trebuie să fie păstrat timp de 10 ani de la data ultimei distribuție a produsului cosmetic.

 

Elemente pentru etichetă

 

Un produs cosmetic poate fi distribuit numai în cazul în care următoarele informații pot fi găsite pe eticheta ambalajului și recipientului - sunt marcate vizibil, lizibil și de neșters:

 

1. Numele sau denumirea comercială și adresa persoanei responsabile. Țara de origine, în cazul produselor cosmetice importate

2. Conţinutul nominal la data ambalării, exprimat în greutate sau în volum

(Excepții: produse preambalate, multe produse pentru care greutatea sau volumul nu este relevant, ambalajele care conțin mai puțin de 5 g sau 5 ml de produs, mostre gratuite și produse de unică folosință.)

3. Data de minimă durabilitate

a, Indicarea datei de minimă durabilitate pentru produsele cosmetice cu o durabilitate mai mică de 30 de luni

Data de minimă durabilitate este exprimată clar și indică fie luna și anul, fie ziua, luna și anul, în această ordine.

b, Indicarea datei de minimă durabilitate nu este obligatorie pentru produsele cosmetice cu o durabilitate mai mare de 30 de luni. Asemenea produse sunt însoţite de indicarea duratei de utilizare după deschidere pentru care produsul este sigur și poate fi folosit fără a avea efecte nocive asupra consumatorului. Această informaţie se indică, cu excepţia cazului în care conceptul de durabilitate după deschidere este irelevant prin simbolul care figurează la punctul 2 din anexa VII urmat de durata de utilizare (în luni și/sau ani).

4. Precauții speciale pentru utilizatori:

5. Numărul de lot al produsului sau numărul de referinţă pentru identificarea produsului cosmetic;

6. Funcţia produsului cosmetic, în cazul în care aceasta nu reiese clar din prezentarea sa.

7. Lista ingredientelor conform denumirii INCI  (International Nomenclator Cosmetic Ingredient). Această informaţie poate fi indicată numai pe ambalaj (dacă aplicabil).

 

Limba în care sunt redactate informaţiile menţionate pe etichetă este stabilită de legislaţia statelor membre în care produsul este pus la dispoziţia utilizatorului final (excepţie: „Ingrediente“).

În cazul în care, din motive practice, este imposibilă specificarea pe etichetă a informaţiilor, se aplică următoarele: informaţiile se menţionează pe un fluturaș, etichetă, marcaj, bandă sau card inclus sau atașat produsului.

 

Notificarea produsului

 

Înainte de a introduce produsul cosmetic pe piaţă, persoana responsabilă transmite Comisiei, prin mijloace electronice (CPNP portal), următoarele informaţii:

 • categoria produsului cosmetic și denumirea sau denumirile acestuia, care permit identificarea sa specifică
 • numele și adresa persoanei responsabile care păstrează disponibil dosarul cu informaţii despre produs
 • țara de origine
 • statul membru în care produsul cosmetic urmează a fi introdus pe piaţă
 • coordonatele unei persoane fizice care poate fi contactată în caz de necesitate
 • prezenţa substanţelor sub formă de nanomateriale şi identificarea acestora
 • denumirea și numărul Chemical Abstracts Service (CAS) sau CE al substanţelor clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR)
 • formularea-cadru
 • eticheta originală
 • fotografia ambalajului

 

În cazul în care informaţiile se modifică, persoana responsabilă sau distribuitorul furnizează fără întârziere o actualizare.

 


Tags:  obligațiepersoană responsabilăprodus cosmeticregulament 1223/2009/CE


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References