Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Obligațiile distribuitorilor de produse cosmetice

Distribuirea produselor cosmetice necesită o atenție deosebită, deoarece distribuitorul trebuie să verifice furnizorul pentru a se asigura că produsele cosmetice distribuite îndeplinesc cerințele Regulamentului 1223/2009/CE. Articolul nostru oferă îndrumări utile despre modalitățile și obligaţiile necesare înainte de introducerea produselor cosmetice pe piață.


Obligațiile distribuitorilor produselor cosmetice

 

Sevicii legate de autorizarea produselor cosmetice


Statutul distribuitorilor produselor cosmetice necesar pentru înţelegerea obligaţiilor


Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un produs nu este conform cu Regulamentul (CE) nr 1223/2009, acesta nu pune la dispoziție produsul pe piață.

Mai mult, atunci când produsul prezintă un risc, distribuitorul informează persoana responsabilă în acest sens, precum şi autoritățile naționale competente din statele membre în care a fost pus la dispoziție pe piață produsul - indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.


Pentru a înțelege responsabilitățile persoanei responsabile, citiţi cu atenţie de asemenea:

Responsabilitățile persoanei responsabile, privind produsele cosmetice


Distribuitor

 

Persoană fizică sau juridică din lanţul de distribuţie, alta decît producătorul sau importatorul, care plasează pe piaţă un produs cosmetic.

Nu este considerat distribuitor persoana care introduce un produs cosmetic sub numele sau marca sa pe piață, sau modifică produsul deja pe piață în conformitate cu cerințele pentru produs şi care în acest caz, este considerată persoana responsabilă.

Pot fi introduse pe piaţă numai produsele pentru care Raportul privind siguranţa produsului cosmetic, dosarul de informare cu privire la produs, etichetarea conform regulamentului 1223/2009/CE sunt elaborate, și a căror producție este efectuată în conformitate cu bunele practici de fabricație.

De la 11 iulie 2013, Regulamentul (CE) nr 1223/2009 se aplică în țările din Spațiul Economic European (SEE), inclusiv cele 27 de state membre ale UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

 

Obligaţii:


1. Distribuitorul trebuie să verifică:

  • Sunt prezente informaţiile de etichetare prevăzute pentru produs
  • numele sau denumirea comercială și adresa persoanei responsabile
  • Numărul de lot al produsului sau numărul de referinţă pentru identificarea produsului cosmetic
  • lista ingredientelor indicată numai pe recipient sau ambalaj, sau în documentul de informare cu privire la produs

 

2. Limba în care sunt redactate informaţiile menţionate este stabilită de legislaţia statelor membre în care produsul este pus la dispoziţia utilizatorului final.

3. Este necesar verificarea termenului de valabilitate.

 

Elemente pentru etichetă

 

Un produs cosmetic poate fi distribuit numai în cazul în care următoarele informații pot fi găsite pe eticheta ambalajului și recipientului - sunt marcate vizibil, lizibil și de neșters:

 

1. Numele sau denumirea comercială și adresa persoanei responsabile. Țara de origine, în cazul produselor cosmetice importate

2. Conţinutul nominal la data ambalării, exprimat în greutate sau în volum

(Excepții: cazurilor în care ambalajele conţin mai puţin de cinci grame sau cinci mililitri, a mostrelor gratuite și a ambalajelor conţinând produse pentru o singură folosire).

3. Data de minimă durabilitate

a, Indicarea datei de minimă durabilitate pentru produsele cosmetice cu o durabilitate mai mică de 30 de luni.

Data de minimă durabilitate este exprimată clar și indică fie luna și anul, fie ziua, luna și anul, în această ordine.

b, Indicarea datei de minimă durabilitate nu este obligatorie pentru produsele cosmetice cu o durabilitate mai mare de 30 de luni. Asemenea produse sunt însoţite de indicarea duratei de utilizare după deschidere pentru care produsul este sigur și poate fi folosit fără a avea efecte nocive asupra consumatorului. Această informaţie se indică, cu excepţia cazului în care conceptul de durabilitate după deschidere este irelevant prin simbolul care figurează la punctul 2 din anexa VII urmat de durata de utilizare (în luni și/sau ani).

4. Precauții speciale pentru utilizatori:

5. Numărul de lot al produsului sau numărul de referinţă pentru identificarea produsului cosmetic;

6. Funcţia produsului cosmetic, în cazul în care aceasta nu reiese clar din prezentarea sa.

7. Lista ingredientelor conform denumirii INCI  (International Nomenclator Cosmetic Ingredient). Această informaţie poate fi indicată numai pe ambalaj (dacă aplicabil).

 

Limba în care sunt redactate informaţiile menţionate pe etichetă este stabilită de legislaţia statelor membre în care produsul este pus la dispoziţia utilizatorului final.   (excepţie: „Ingrediente“).

În cazul în care, din motive practice, este imposibilă specificarea pe etichetă a informaţiilor, se aplică următoarele: informaţiile se menţionează pe un fluturaș, etichetă, marcaj, bandă sau card inclus sau atașat produsului.

 

Notificarea produselor comercializate

 

Distribuitorii care pun la dispoziție într-un stat membru un produs cosmetic deja introdus pe  piață într-un alt stat membru și care traduc, din proprie inițiativă, orice element al etichetei  produsului respectiv pentru a respecta legislația națională trebuie să notifice anumite informații în CPNP.

 

Pentru notificare sunt necesare următoarele informații:

  • numele și adresa persoanei responsabile care păstrează disponibil dosarul cu informaţii despre produs
  • categoria produsului cosmetic și denumirea sau denumirile acestuia, care permit identificarea sa specifică
  • statul membru în care produsul cosmetic urmează a fi introdus pe piaţă
  • numele și adresa distribuitorului

 

În cazul în care informaţiile se modifică, persoana responsabilă sau distribuitorul furnizează fără întârziere o actualizare.


 

Tags:  distribuitordistribuțieobligațieprodus cosmetic


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References