Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

CLP - Perioada de tranziție cu privire la amestecuri se va sfârși

La data de 1 iunie 2017 perioada de tranziție privind amestecurile prezente pe piaţă va expira.   

Etichetarea și ambalajul amestecurilor trebuie să respecte dispozițiile relevante al Regulamentului 1272/2008/CE, articolul 62 și, de asemenea, trebuie să fie însoțită de o fișă cu date de securitate care conține clasificarea corespunzătoare al amestecului.

  

1 iunie 2017 – Rămas-bun de la pictogramele DPD

 

La data de 1 iunie 2017 perioada de tranziție privind amestecurile prezente pe piaţă va expira.   

Etichetarea și ambalajul amestecurilor trebuie să respecte dispozițiile relevante al Regulamentului 1272/2008/CE, articolul 62 și, de asemenea, trebuie să fie însoțită de o fișă cu date de securitate care conține clasificarea corespunzătoare al amestecului. 

Servicii legate de elaborarea, traducerea fișelor cu date de securitate

 

Introducerea regulamentului CLP poate fi considerată ca fiind sfârșitul unui proces îndelungat. Acest fapt înseamnă, de asemenea (și va însemna - a se vedea la sfârșitul acestui articol), modificări semnificative și sarcini pentru companiile din industria chimică.   


Modificările în legislația privind fișele cu date de securitate


De-a lungul ultimilor 15 de ani, am asistat la o modificare dinamică în domeniul securității chimice în statele membre ale Uniunii Europene. Datorită acestor modificări, cerințele pentru forma și conținutul fișelor cu date de securitate s-au schimbat în mod semnificativ, atât în ceea ce privește amestecurile și materialele. 

Forma și conținutul fișelor cu date de securitate trebuie să urmeze regulamentele în vigoare. Acesată cerință necesită cunoștințe speciale. 

ToxInfo Kft. - datorită experienței profesionale acumulate în decurs de 15 ani, a dobândit cunoștințe avansate în domeniul legislației UE și normelor de securitate chimică - ajută partenerii săi să se conformeze standardelor relevante şi să aplice schimbările recente a legislației în practica de zi cu zi. 

In articolul nostru, revizuim schimbările importante din trecut cu privire la viitorul nu prea îndepărtat pentru a lua rămas bun de familiarele simboluri de pericol de culoare portocalie.

 

Clasificare DSD/DPD


Pe baza Directivei 67/548/CEE (DSD) privind substanțele periculoase, și Directivei 1999/45/CE (DPD) privind preparatele periculoase.

Clasificarea DSD/DPD a introdus un sistem de marcare utilizat de către toate statele membre ale UE, în plus, mai multe state din afara UE, au început să utilizeze acest sistem în domeniul securității chimice.

Frazele R (riscuri), frazele S (utilizarea în condiții de siguranță) și simbolele de pericol negre pe o suprafață portocalie au apărut pe fișele cu date de securitate și pe etichetele.

În ultimii ani au existat multe schimbări în reglementaţia de mai sus, cu toate acestea, sistemul de marcare DPD poate fi utilizat în continuare în fișele cu date de securitate al amestecurilor periculoase (dar numai până la 1 iunie 2017.).

 

Efectul Regulamentului REACH privind fișele cu date de securitate


Regulamentul REACH (Înregistrarea, evaluarea, autorizarea produselor chimice), care este noul regulament al UE privind substanțele chimice, a adus o modificare esențială în domeniul securității chimice.

Acesta este singurul regulament care declară sarcinile producătorilor / importatorilor, utilizatorilor din aval, distribuitorilor și autorităților privind domeniul securității chimice. Regulamentul a intrat în vigoare la 1 iunie 2007, după care cerințele privind conținutul și formatul fișelor cu date de securitate au fost specificate în anexa II al regulamentului REACH.  

În această perioadă introducerea sistemului GHS (Global Armonizat System) în Europa a fost deja în curs de planificare.

 

CLP - apariția sistemului GHS în ordinea juridică comunitară


Regulamentul 1272/2008/CE (CLP), poate fi considerat introducerea sistemului european GHS menționat mai sus.

CLP a introdus un sistem nou de marcare în domeniul securității chimice, care a adus schimbări radicale în domeniile classificaţiei, etichetării și ambalării substanțelor și a amestecurilor, având ca rezultat noi modificări ale fișelor cu date de securitate şi a stabilit datele limite a perioadei de tranziție. 

Simbolurile de pericol sunt înlocuite de pictograme noi, în chenar roșu. O altă diferenţă este utilizarea claselor de pericol, care implică una sau mai multe categorii de pericol cu două avertismente - "Pericol" și "Atenţie"- pentru a indica gradul pericolului. Propozițiile R și S utilizate anterior de către DPD / DSD vor fi înlocuite cu frazele H și P, precum și cu frazele de pericol EUH, care nu fac parte din GHS. 


Regulamentul 453/2010/UE


Regulamentul CLP a fost pus în aplicare prin Regulamentul 453/2010/ UE, ca modificare a anexei II al regulamentului REACH, modificând cerinţele referitoare la conținutul și forma fișelor cu date de securitate.

După 1 decembrie 2010, substanțele trebuie să fie clasificate în conformitate cu regulamentul CLP. În cazul amestecurilor acest termen a fost 1 iunie 2015.  În conformitate cu anexa I al Regulamentului 453/2010/UE, înainte de data limită de 2015, amestecurile au fost clasificate în conformitate cu reglementările DPD sau firmele au fost folosit o clasificare duală CLP - DPD.  Astfel, perioada cuprinsă între 1 decembrie 2010 și 1 iunie 2015 poate fi considerat ca perioadă de tranziție în reglementarea amestecurilor (această perioadă poate fi prelungită până la 1 iunie 2017, în cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții).

După ce anexa II al Regulamentului 453/2010/UE a intrat în vigoare la 1 iunie 2015, instrucțiunile din Regulamentul CLP au fost aplicate, cu toate acestea, în ceea ce privește amestecurile, nu trebuie uitată termenul 1 iunie 2017.

 

Prezentul şi viitorul nostru - Regulamentul 2015/830/CE


Reglementarea în vigoare este Regulamentul 2015/830/CE, care a fost introdus anul trecut ca o modificare a Regulamentului 453/2010/UE.   

În afară de standardizarea Apendicelor I. și II. din Regulamentul 453/2010/UE, acest regulament a adus doar câteva schimbări în formatul și conținutul fişelor cu date de securitate în comparație cu regulamentele anterioare.

 

TERMENELE


1 iunie 2017:

În cazul amestecurilor, vorbim de o perioadă de tranziţie între 1 decembrie 2010 - 1 iunie 2015, după această dată amestecul trebuie să fie clasificat, etichetat și ambalat în conformitate cu regulamentul CLP.  Sfârşitul perioadei de tranziţie este 1 iunie 2017.  În cazul produselor introduse pe piață înainte de 1 iunie 2015 clasificarea, etichetarea și ambalarea conform standardelor DPD este încă utilizabilă până la 1 iunie 2017. 

 

După 1 iunie 2017:

Important! Data de 1 iunie 2017 este data încheierii perioadei de tranziție, astfel, după acest termen etichetele și fișele cu date de securitate al produselor nu pot fi redactate conform regulamentului DPD. 

Stocurile trebuie reexaminate, este necesar reetichetarea produselor cu etichete DPD.

Este important că conținutul etichetei trebuie să fie identic cu conținutul fișei cu date de securitate. În primul rând, este necesar modificarea fişelor cu date de securitate conform regulamentului în vigoare.

 

Viitorul....


Cu dispariţia regulamentului DPD după aproape 17 de ani sarcinile companiilor chimice privind fişele cu date de securitate nu dispar.

Reglementările relevante sunt în continuă schimbare și în ciuda eforturilor de armonizare la nivel mondial, reglementările locale ale statelor membre în domeniul securității chimice rămân de asemenea importante. 

 

MSDS Europe își menține angajamentul de a sprijini partenerii săi în întregul proces de tranziție.

Pentru mai multe informații contactați serviciul nostru pentru clienți:

MSDS-Europe asistență pentru clienți

 

Tags:  1 iunie 201731 mai 2017CLPDPDamestecuri


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References