Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

1. lipnja 2017. – Zbogom DPD piktogramima

Dana 1. lipnja 2017. istječe poček za smjese koje se nalaze na tržištu.  

Označivanje i pakiranje smjesa moraju biti u skladu s važećim odredbama Uredbe 1272/2008/EZ, Članak 62, i također moraju biti u pratnji sigurnosnog tehničkog lista koji sadrži odgovarajući klasifikaciju smjese. 


Dana 1. lipnja 2017. istječe poček za smjese koje se nalaze na tržištu

Označivanje i pakiranje smjesa moraju biti u skladu s važećim odredbama Uredbe 1272/2008/EZ, Članak 62, i također moraju biti u pratnji sigurnosnog tehničkog lista koji sadrži odgovarajući klasifikaciju smjese. 

Uvođenje CLP uredbe može se smatrati krajem jednog dugotrajnog procesa. To također podrazumijeva (i podrazumijevat će, vidjeti kraj ovog članka) značajne izmjene zadataka za tvrtke kemijske industrije.   

 

Revidiranje sigurnosnih tehničkih listova (nadzor)

Sastavljanje višejezičnih oznaka

 

CLP - završava se relevantno prijelazno razdoblje za smjese

 

Utjecaj izmjena zakonodavstva o sigurnosnim tehničkim listovima


U proteklih 15 godina susreli smo se dinamično mijenjanje regulatornog okruženja u području kemijske sigurnosti u državama članicama Europske unije. Zahvaljujući tim promjenama došlo je do značajne izmjene oblika i sadržaja sigurnosnih tehničkih listova u pogledu smjesa i materijala.

Sigurnosno-tehnički listovi uvijek moraju odgovarati propisima koji su na snazi u vremenskom okviru koji definira sadržaj i oblik sigurnosnih tehničkih listova. Uzevši u obzir specijalizirano područje koje zahtijeva posebno znanje, sve ovo se ne može nazvati jednostavnim zadatkom.

ToxInfo Kft. - kao jedan od vodećih dobavljača za kemijsku sigurnost u Europi - pomaže partnerima u postizanju sukladnosti s važećim standardima duže od 15 godina te je tako imala priliku proživjeti nedavne promjene zakonodavstva kroz svakodnevnu praksu. 

U našem nedavnom članku razmatramo značajne izmjene u prošlosti i analiziramo bližu budućnost kako bismo se na dostojanstven način oprostili s dobro poznatim narančastim simbolima opasnosti.

 

DSP/DPD klasifikacija


Podrazumijeva se kao Direktiva 67/548/EEZ (DSD) o opasnim tvarima i Direktiva 1999/45/EZ (DPD) o opasnim pripravcima.

Objavljivanje DSD-a/DPD uvelo je sustav označavanja koji koriste sve države članice Europske unije, a i države koje nisu članice Europske unije su počele koristiit ove smjernice za svoju kemijsku sigurnost.

Izrazi označeni s „R“ koji navode rizike, izrazi označeni sa „S“ koji navode sigurnu upotrebu i crne simbole opasnosti na narančastoj podlozi javljaju se u sigurnosnim tehničkim listovima i na oznakama.

Iako su posljednjih godina načinjene mnoge promjene u prethodno spomenutim zakonima, i dalje se možemo susresti s DPD sustavom označivanja u slučaju opasnih smjesa u sigurnosnim tehničkim listovima (ali samo do 1. lipnja 2017. godine).

 

Učinak Uredbe REACH na sigurnosne tehničke listove


Uredba REACH (registracija, evaluacija, autorizacija kemikalija), nova uredba o kemijskim tvarima u Europskoj uniji, donijela je značajne promjene u pogledu kemijske sigurnosti.

Ovo je jedina uredba koja navodi kemijske zadatke proizvođača/uvoznika, daljnjih korisnika, distributera i organa vlasti. Uredba je stupila na snagu 1. lipnja 2007. godine, nakon čega su zahtjevi sadržaja i oblika sigurnosnih tehničkih listova opisani u Prilogu II Uredbe REACH.  

U to vrijeme uvođenje sustava GHS (Globalno usklađeni sustav) u Europi je već bilo u planu.

 

CLP - pojava GHS-a u pravnom poretku Zajednice


Zatim je došla Uredba 1272/2008/EZ (CLP) koja se može smatrati uvodom prethodno spomenutog europskog Globalno usklađenog sustava (GHS).

CLP je uveo potpuno novi sustav označivanja u kemijskoj sigurnosti, koji je donio radikalne promjene u klasifikaciju, označivanje i pakiranje tvari i smjesa, što je dovelo do novih promjena sigurnosnih tehničkih listova koji vezuju ukupni prijenos sa strogim rokovima.

Umjesto ranijih simbola opasnosti CLP koristi piktograme, grafičke crteže u obliku dijamanta s crvenim obrubom. Za razliku od prethodnih uredbi, primjenjuje se na opasne klase, što uključuje jednu ili više opasnih kategorija, kao i dva upozorenja: „Opasnost“ i „Upozorenje“ koje ukazuje na intenzitet opasnosti. Rečenice s oznakama R i S koje su se ranije koristile u DPD-u/DSD-u zamijenit će rečenice s oznakama H i P, a koristit će se i EUH izjave o opasnostima, koje nisu dio GHS-a.

 

Utjecaj Uredbe 453/2010/EU

Podaci koje sadrži u Uredbi CLP stupili su na snagu Uredbom 453/2010/EU koja izmjenjuje Prilog II Uredbe REACH i dovodi do još jedne velike izmjene u pogledu sadržaja i oblika sigurnosnih tehničkih listova.

Nakon 1. prosinca 2010. godine tvari se trebaju klasificirati samo u skladu s CLP uredbom, ali za smjese taj rok je 1. lipnja 2015. U skladu s Prilogom I Uredbe 453/2010/EU prije isteka roka u 2015. godini smjese su bile klasificirane u skladu s PDP propisima ili su imale dvostruku klasifikaciju u kojoj je navođena i CLP klasifikacija. Razdoblje od 1. prosinca 2010. do 1. lipnja 2015. godine može se smatrati prijelaznim razdobljem u pogledu kombinacije uredbi (to razdoblje se može produžiti do 1. lipnja 2017. godine, ako se ispune određeni uvjeti).

Nakon stupanja na snagu Priloga II Uredbe 453/2010/EU 1. lipnja 2015. godine upute CLP uredbe su postale standard, ali u pogledu smjesa ne smijemo zaboraviti drugi rok, tj.

 

Naša sadašnjost i bliska budućnost - Uredba Komisije (EU) 2015/830


Uredba koja je na snazi jeste Uredba 2015/830/EZ, koja je predstavljena prošle godine kao izmjena i dopuna Uredbe 453/2010/EU.  

Pored prijenosa Dodatka I. i II Uredbe 453/2010/EU standardizirani oblik, ova uredba je donijela samo nekoliko promjena u pogledu oblika u sadržaja u usporedbi s prethodnim zakonima.

 

ROKOVI


do 1. lipnja 2017. godine:


Što se tiče smjesa, postojalo je prijelazno razdoblje od 1. prosinca 2010. do 1. lipnja 2015. godine, nakon kojeg se smjese moraju klasificirati, označavati i pakirati u skladu s CLP uredbom.  Prijelazno razdoblje traje do 1. lipnja 2017. godine. Razlog za ovo je što u slučaju proizvoda koji su stavljeni na tržište prije 1. lipnja 2015. godine klasifikacija, označivanje i pakiranje u skladu s DPD-om se još uvijek mogu koristiti do 1. lipnja 2017. godine.

 

Nakon 1. lipnja 2017.:


Važno! Nakon 1. lipnja 2017. godine neće postojati poček, tako da se oznake proizvoda nipošto ne smiju izrađivati u skladu s DPD uredbom, a sigurnosno-tehnički listovi ne smiju sadržavati nikakvu klasifikaciju u skladu s DPD uredbom.

Preporučuje se priprema za potpuni prijelaz, procjena lagera, opoziv proizvoda s DPD oznakama ili modificiranje oznaka od strane terenskih partnera prije roka navedenog iznad.

Važno je napomenuti da sadržaj oznake mora biti identičan sadržaju sigurnosnog tehničkog lista. Prvi korak u postupku prelaska jeste usuglašavanje sigurnosnog tehničkog lista s važećim zakonima.

 

Budućnost...


Iako će DPD nestati nakon skoro 17 godina, to ne znači da će se sigurnosno-tehnički listovi promijeniti niti da će se dužnosti kemijskih tvrtki smanjiti nakon tog roka.

Važeće uredbe se konstantno mijenjaju i unatoč nastojanjima u pogledu globalnog usklađivanja neke države članice su djelomično zadržale lokalne uredbe o kemijskoj sigurnosti.

 

Tvrtka MSDS Europe ostaje posvećena pružanju podrške svojim partnerima tijekom cijelog procesa prijelaza.

Za više informacije kontaktirajte našu službu za korisnike:

Briga za korisnike tvrtke MSDS-Europe

 

Tags:  1. lipnja 2017.31. svibnja 2017.CLPDPDsmjesa


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References