Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Dolžnosti distributerjev kozmetičnih izdelkov

Distribucija kozmetičnih izdelkov zahteva izjemno pozornost, saj mora distributer do določene mere preveriti dobavitelja, da zagotovi, da distribuirana kozmetika v celoti izpolnjuje zahteve Uredbe 1223/2009/ES. Naš članek podaja koristne smernice o potrebnih ureditvah in nalogah, ki jih je treba opraviti pred trženjem kozmetičnega izdelka.


Dolžnosti distributerjev kozmetičnih izdelkov

 

 Storitve, povezane z odobritvijo kozmetičnih izdelkov

 

Razumevanje odgovornosti distributerjev kozmetičnih izdelkov


Če distributer meni ali z razlogom verjame, da kozmetični izdelek ne izpolnjuje zahtev UREDBE (ES) št. 1223/2009, ne more izdelka tržiti.

Če kozmetični izdelek predstavlja tveganje za zdravje ljudi, morajo distributerji o tem nemudoma obvestiti odgovorno osebo in pristojni državni organ države članice odgovorne osebe, kjer se trži izdelek, ter posredovati podrobnosti kršitve uredbe in uporabljene korektivne ukrepe.

Da bi bolje razumeli odgovornosti odgovorne osebe, preberite še naslednje članke:

Odgovornosti odgovorne osebe glede kozmetičnih izdelkov

 

Distributer

 

Fizične in pravne osebe v dobaviteljevi verigi, ki distribuirajo kozmetični izdelek na trgu Skupnosti, razen proizvajalca in uvoznika.

Ne velja za distributerja, ki trži kozmetični izdelek na trgu pod svojim imenom ali blagovno znamko, ali že obstoječi izdelek na trgu spremeni tako, da ni več skladen z zahtevami za izdelek, saj v tem primeru velja za odgovorno osebo.

Tržijo se lahko samo kozmetični izdelki, ki imajo varnostno oceno, dokumentacijo o informacijah o izdelku in oznake v skladu z 1223/2009/ES, in ki se proizvajajo v skladu z dobro proizvodno prakso.

Od 11. julija 2013 Uredba (ES) št. 1223/2009 prične veljati za države Evropskega gospodarskega prostora (EEA), vključno s 27 državami članicami EU,

 

Obveznosti


1. Naloga distributerja je, da preveri:

  • Če so podatki označevanja prikazani na izdelku
  • ime odgovorne osebe ali registrirano ime podjetja in naslov
  • Serijska številka ali identifikacijska številka kozmetičnega izdelka
  • seznam sestavin na vsebniku ali embalaži ali na priloženih informacijah

2. Če so izpolnjene predpisane zahteve za jezik, je treba informacije zapisati v uradnem jeziku države, v kateri se bo tržil končni izdelek.

3. Potrebno je preveriti, ali določen rok trajanja še ni potekel.

 

Elementi etikete

 

Kozmetične izdelke je mogoče distribuirati šele, če embalaža in zavoj vsebujeta naslednje navedbe na oznaki – ki jih ni mogoče izbrisati, so lahko čitljive in vidne:

 

1. Ime odgovorne osebe ali registrirano ime podjetja in naslov. Država izvora v primeru uvoženih kozmetičnih izdelkov

2. Nominalna vsebina glede na težo ali prostornino v času pakiranja.

(Izjema: predpakirani izdelki, veliko izdelkov, za katere teža ali prostornina nista pomembna, pakiranja, ki vsebujejo manj kot 5 g ali 5 ml izdelka, brezplačni vzorci in proizvodi za enkratno uporabo.)

3. Rok trajanja

Rok trajanja, v primeru izdelkov, katerih rok trajanja je manj kot 30 mesecev.

Ustrezna oblika: upoštevati je treba datum simbola minimalne trajnosti ali obdobje po odprtju v zaporedju mesec/leto ali dan/mesec/leto

b, za kozmetične izdelke, ki imajo rok trajanja daljši od 30 mesecev, je treba navesti časovno obdobje po odprtju izdelka, ko je njegova uporaba varna in ga uporabnik lahko brez škode uporablja. Simbolu »časovno obdobje po odprtju izdelka« sledi čas, označen v mesecih in/ali letih, razen če obdobje uporabe po odprtju ni pomembno: v primeru izdelkov za enkratno uporabo, nepokvarljivih izdelkov in razgradljivih izdelkov.

4. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

5. Serijska številka ali identifikacijska številka kozmetičnega izdelka.

6. Poimenovanje kozmetičnega izdelka, razen če je to mogoče sklepati že po izgledu izdelka.

7. Seznam sestavin po nomenklaturi INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient). Te informacije morajo biti označene samo na zunanji embalaži (če je potrebno).

 

Informacije na oznaki morajo biti v jeziku posamezne države članice, v kateri se izdelek distribuira za končnega uporabnika (razen: »sestavine«).

Če zaradi praktičnih razlogov ni mogoče navedenih informacij označiti na etiketi, je treba informacije označene na letaku, etiketi, traku ali kartici priložiti ali pritrditi na izdelek.

 

Obveščanje na izdelke na trgu

 

Distributer, ki je takšen kozmetični izdelek dal na voljo v državi članici, ki je že bil tržen v drugi državi članici in prevede, po lastni iniciativi, kateri koli del na oznaki izdelka, da bi bil v skladu z nacionalnim pravom, mora posredovati podatke v CPNP.

 

Za obveščanje so potrebni naslednji podatki


  • ime in naslov odgovorne osebe, pri kateri je zlahka dostopna datoteka z informacijami o proizvodu
  • kategorija in ime kozmetičnega izdelka, v državi članici odpreme, kjer se trži kozmetični izdelek, omogočanje specifične identifikacije izdelka
  • ime države članice, v kateri je kozmetični izdelek na trgu
  • ime in naslov distributerja

 

Če pride do spremembe informacij, mora distributer nemudoma nadzirati podatke, ki so poročani prek portala CPNP.

 

 

 

Tags:  distribucijadistributerdolžnostkozmetični izdelek


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References