Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Termenele limită ale Regulamentului CLP


CLP Informaţii

 

Regulamentul CLP a intrat în vigoare la 20 ianuarie 2009. Cu toate acestea, nu toate  prevederile Regulamentului CLP vor deveni imediat obligatorii. Există o serie de  prevederi tranzitorii, prezentate în articolul 61 din CLP, care stabilesc două date ţintă  care afectează clasificarea, comunicarea pericolelor şi ambalarea substanţelor şi  amestecurilor periculoase, respectiv 1 decembrie 2010 şi 1 iunie 2015.

 

Începând cu 20 ianuarie 2009, se aplică următoarele reguli


 • până la 1 decembrie 2010, substanţele trebuie să fie în continuare clasificate,  etichetate şi ambalate în conformitate cu directiva DSD. Totuşi, o substanţă poate  fi clasificată, etichetată şi ambalată în conformitate cu CLP şi înainte de această  dată. Când se procedează astfel, prevederile DSD privind etichetarea şi  ambalarea nu se mai aplică substanţei în cauză. Aceasta înseamnă că  etichetarea şi ambalarea trebuie să respecte prevederile CLP;
 • până la 1 iunie 2015, amestecurile trebuie să fie în continuare clasificate,  etichetate şi ambalate în conformitate cu directiva DPD. Totuşi un amestec poate  fi clasificat, etichetat şi ambalat în conformitate cu CLP înainte de această dată.  Când se procedează astfel, prevederile DPD privind etichetarea şi ambalarea nu  se mai aplică acelui amestec. Aceasta înseamnă că etichetarea şi ambalarea  trebuie să respecte prevederile CLP;
 • până la 1 iunie 2015, clasificarea unei substanţe în conformitate cu DSD trebuie  inclusă în fişa cu date de securitate. Acest principiu se va aplica atât fişelor cu  date de securitate pentru substanţe ca atare, cât şi fişelor cu date de securitate  pentru amestecuri care conţin substanţele în cauză;
 • până la 1 decembrie 2010, dacă o substanţă este clasificată, etichetată şi  ambalată în conformitate cu CLP, clasificarea CLP trebuie să apară în fişa cu date  de securitate, împreună cu clasificarea care are la bază prevederile DSD. Totuşi  un furnizor poate alege să stabilească clasificarea CLP a unei substanţe înainte de aplicarea integrală a prevederilor CLP. În acest caz, furnizorul poate include  aceste informaţii în fişa cu date de securitate însoţitoare, la rubrica „alte  informaţii”; 
 • până la 1 iu e 2015, clasificarea unui amestec în conformitate cu DPD ni trebuiesă fie inclusă în fişa cu date de securitate.
 • până la 1 iunie 2015, dacă un amestec este clasificat, etichetat şi ambalat în conformitate cu CLP, clasificarea CLP trebuie să apară în fişa cu date de securitate, împreună cu clasificarea care are la bază prevederile DPD. Totuşi un furnizor poate alege să stabilească clasificarea CLP a unui amestec înainte de aplicarea integrală a prevederilor CLP. În acest caz, furnizorul poate include aceste informaţii în fişa cu date de securitate însoţitoare, la rubrica „alte informaţii”;
 • începând cu 20 ianuarie 2009 se aplică titlul V, astfel încât producătorii, importatorii şi utilizatorii din aval pot prezenta Agenţiei propuneri pentru clasificare armonizată (articolul 37 alineatul (2) din CLP) şi vor înainta o propunere autorităţii competente a unui stat membru în cazul în care deţin informaţii noi care ar putea duce la modificarea clasificării şi etichetării armonizate (articolul 37 alineatul (6) din CLP).

 

Începând cu 1 decembrie 2010, se aplică următoarele reguli


 • substanţele trebuie clasificate în conformitate atât cu prevederile DSD, cât şi cu cele ale CLP 
 • substanţele trebuie etichetate şi ambalate doar în conformitate cu CLP, însă substanţele deja clasificate, etichetate şi ambalate în conformitate cu DSD şi introduse pe piaţă (adică „la rafturi”) înainte de 1 decembrie 2010 vor trebui reetichetate şi reambalate până la 1 decembrie 2012;
 • până la 1 iunie 2015, amestecurile trebuie în continuare clasificate, etichetate şi ambalate în conformitate cu directiva DPD. Totuşi un amestec poate fi clasificat, etichetat şi ambalat în conformitate cu CLP şi înainte de această dată. Când se procedează astfel, prevederile DPD privind etichetarea şi ambalarea nu se mai aplică acelui amestec. Aceasta înseamnă că etichetarea şi ambalarea trebuie să respecte prevederile CLP;
 • până la 1 iunie 2015, clasificarea unei substanţe în conformitate cu DSD trebuie inclusă în fişa cu date de securitate, în plus faţă de clasificarea CLP. Acest principiu se va aplica atât fişelor cu date de securitate pentru substanţele ca atare, cât şi fişelor cu date de securitate pentru amestecuri care conţin substanţele în cauză;
 • până la 1 iunie 2015, clasificarea unui amestec în conformitate cu DPD trebuie să    fie inclusă în fişa cu date de securitate. 
 • până la 1 iunie 2015, dacă un amestec este clasificat, etichetat şi ambalat în conformitate cu CLP, clasificarea CLP trebuie să apară în fişa cu date de securitate, împreună cu clasificarea care are la bază prevederile DPD. Totuşi un furnizor poate alege să stabilească clasificarea CLP a unui amestec înainte de aplicarea integrală a prevederilor CLP. În acest caz, furnizorul poate include aceste informaţii în fişa cu date de securitate însoţitoare, la rubrica „alte informaţii”.   


Începând cu 1 iunie 2015, se aplică următoarele reguli


 • substanţele trebuie clasificate doar în conformitate cu CLP;
 • amestecurile trebuie clasificate, etichetate şi ambalate doar în conformitate cu CLP, însă amestecurile deja clasificate, etichetate şi ambalate în conformitate cu DPD şi introduse pe piaţă (adică „la rafturi”) înainte de 1 iunie 2015 vor trebui reetichetate şi reambalate abia până la 1 iunie 2017; şi
 • clasificările substanţelor şi ale amestecurilor în conformitate cu CLP trebuie incluse în fişa cu date de securitate.  

 

Tags:  CLPRegulamentuluiTermenele limită


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References