Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Termíny předpisu CLP


CLP Informace

 

Nařízení CLP vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009. Ne všechna ustanovení  nařízení CLP však budou závazná ihned. Existují přechodná ustanovení, stanovená  v článku 61 nařízení CLP, která určují dvě cílová data, jež ovlivní klasifikaci, sdělování  nebezpečnosti a balení nebezpečných látek a směsí, konkrétně jde o 1. prosinec 2010  a 1. červen 2015.

 

Od 20. ledna 2009 se uplatňují následující pravidla


 • do 1. prosince 2010 musí být látky nadále klasifikovány, označovány a baleny  v souladu se směrnicí DSD. Již před tímto datem však látka může být  klasifikována, označována a balena také v souladu s nařízením CLP. Pokud je tak  provedeno, ustanovení směrnice DSD o označování a balení se již na tuto látku  nadále nebudou vztahovat. To znamená, že označování a balení musí  respektovat ustanovení nařízení CLP;
 • do 1. června 2015 musí být směsi nadále klasifikovány, označovány a baleny  v souladu se směrnicí DPD. Již před tímto datem však může být směs  klasifikována, označována a balena také v souladu s nařízením CLP. Pokud je tak  provedeno, ustanovení směrnice DPD o označování a balení se již na tuto směs  nadále nebudou vztahovat. To znamená, že označování a balení musí  respektovat ustanovení nařízení CLP;
 • do 1. června 2015 musí být v bezpečnostním listu uváděna klasifikace látky podle  směrnice DSD. To se bude týkat bezpečnostních listů pro látky samotné  i bezpečnostních listů pro směsi, které tyto látky obsahují;
 • do 1. prosince 2010, pokud je látka klasifikována, označována a balena v souladu  s nařízením CLP, musí být klasifikace podle nařízení CLP uvedena  v bezpečnostním listu vedle klasifikace vycházející ze směrnice DSD. Dodavatel  si nicméně může zvolit, že určí klasifikaci látky podle nařízení CLP dříve, než na  tuto látku plně uplatní nařízení CLP. V tomto případě může dodavatel zahrnout  tuto informaci do přiloženého bezpečnostního listu pod položku „další informace“;
 • do 1. června 2015 musí být v bezpečnostním listu uváděna klasifikace směsi  podle směrnice DPD;
 • do 1. června 2015, pokud je látka klasifikována, označována a balena v souladu  s nařízením CLP, musí být klasifikace podle nařízení CLP uvedena  v bezpečnostním listu vedle klasifikace vycházející ze směrnice DPD. Dodavatel  si nicméně může zvolit, že určí klasifikaci směsi podle nařízení CLP dříve, než na  tuto směs plně uplatní nařízení CLP. V tomto případě může dodavatel zahrnout  tuto informaci do přiloženého bezpečnostního listu pod položku „další informace“;
 • od 20. ledna 2009 se začíná uplatňovat hlava V, takže výrobci, dovozci  a následní uživatelé mohou předkládat agentuře návrhy harmonizované  klasifikace (čl. 37 odst. 2 nařízení CLP) a předloží návrh příslušnému orgánu  členského státu v případě, že mají k dispozici nové informace, které mohou vést  ke změně harmonizované klasifikace a označování (čl. 37 odst. 6 nařízení CLP).

 

Od 1. prosince 2010 se budou uplatňovat následující pravidla


 • • látky musí být klasifikovány v souladu se směrnicí DSD i nařízením CLP;
 • látky musí být označovány a baleny pouze v souladu s nařízením CLP, látky již  klasifikované, označené a balené v souladu se směrnicí DSD a uvedené na trh (tj.  „do regálů“) před 1. prosincem 2010 ale budou muset být pouze přeznačeny  a přebaleny do 1. prosince 2012;
 • • do 1. června 2015 musí být směsi nadále klasifikovány, označovány a baleny  v souladu se směrnicí DPD. Směs však již před tímto datem může být  klasifikována, označena a balena také v souladu s nařízením CLP. Pokud je tak  provedeno, ustanovení směrnice DPD o označování a balení se již na tuto směs  nadále nebudou vztahovat. To znamená, že označení a balení musí respektovat  ustanovení nařízení CLP;
 • do 1. června 2015 musí být navíc ke klasifikaci podle nařízení CLP  v bezpečnostním listu uvedena také klasifikace látky podle směrnice DSD. Bude  se to týkat bezpečnostních listů pro látky samotné i bezpečnostních listů pro  směsi, které tyto látky obsahují;
 • do 1. června 2015 musí být v bezpečnostním listu uvedena klasifikace směsi  podle směrnice DPD;
 • do 1. června 2015, pokud je látka klasifikována, označena a balena v souladu  s nařízením CLP, musí být klasifikace podle nařízení CLP uvedena  v bezpečnostním listu vedle klasifikace vycházející ze směrnice DPD. Dodavatel  si nicméně může zvolit, že určí klasifikaci směsi podle nařízení CLP dříve, než na  tuto směs plně uplatní nařízení CLP. V tomto případě může dodavatel zahrnout tuto informaci do přiloženého bezpečnostního listu pod položku „další informace“.


Od 1. června 2015 se budou uplatňovat následující pravidla


 • látky musí být klasifikovány pouze v souladu s nařízením CLP;
 • směsi musí být klasifikovány, označovány a baleny pouze v souladu s nařízením  CLP, směsi již klasifikované, označené a balené v souladu se směrnicí DPD  a uvedené na trh (tj. „do regálů“) před 1. červnem 2015 ale budou muset být  pouze přeznačeny a přebaleny do 1. června 2017 a
 • klasifikace látky a směsi v souladu s nařízením CLP musí být uvedena  v bezpečnostním listu.  

 

Tags:  CLPTermíny


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References