Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Tag: sds


MSDS-Europe: Su experto en FDS

 

Ficha de datos de seguridad | GHS/CLP | Autorización de productos cosméticos

 

MSDS-Europe marca internacional de ToxInfo.


ToxInfo Kft. es la primera empresa de servicios y consultoría en Hungría especializada en seguridad química. Gracias a nuestra experiencia profesional en los últimos 15 años, hemos adquirido un conocimiento único en el ámbito de la legislación de la UE y las normas de seguridad química, que podemos aplicar incluso a nivel internacional.

Nuestra empresa no prepara sus fichas de datos con un software especial de FDS. Nuestra creencia profesional es que en la preparación y traducción de la ficha de datos de seguridad no puede faltar el control profesional.

Nuestro objetivo es ayudar a la exportación de productos químicos a la UE con nuestro servicio de seguridad química y ayudar a la libre circulación de mercancías dentro de la UE también.

 

 

Servicios relacionados con la preparación de fichas de datos de seguridad

 

Nuestra actividad principal se relaciona con la preparación/traducción/adaptación de las fichas de datos de seguridad de materiales de acuerdo con las regulaciones pertinentes del país de destino

 

En lo que podemos ayudar

 • Traducción, corrección profesional de la ficha de datos de seguridad 
 • Revisión de fichas de datos de seguridad (supervisión)
 • Traducción/adaptación de las fichas de datos de seguridad de acuerdo con las regulaciones pertinentes del país de destino
 • Compilación del borrador de la etiqueta (CLP)

Servicios relacionados con la preparación de fichas de datos de seguridad

 

 

Autorización de productos cosméticos

 

Ayudamos a nuestros socios en todo el proceso de concesión de licencias, desde la creación del etiquetado del producto hasta la finalización del proceso de notificación.

 

En lo que podemos ayudar

 • Compilación de la evaluación de la seguridad
 • Compilación del archivo de información del producto (PIF)
 • Compilación del borrador de la etiqueta
 • Notificación a través del portal CPNP
 • Si es necesario, recopilación de la ficha de datos de seguridad

Nuestros servicios relacionados con productos cosméticos

 

Nuestra política de calidad

 

La base de nuestra política de calidad es nuestra creencia en el trabajo humano, los entrenamientos continuos y la experiencia profesional.

MSDS-Europe se compromete a prestar servicios en el campo de la seguridad química que sean lo más adecuados para los Clientes y garantizar la máxima calidad posible de los servicios.

 

Atención al cliente

 

Proporcionamos un administrador de cuentas clave personal para nuestros clientes para el proceso sin problemas de la orden.

Nuestro servicio al cliente pone gran énfasis en proporcionar información en la velocidad y calidad adecuadas.

Nuestro servicio de atención al cliente proporciona ayuda incluso después de la preparación de la ficha de datos de seguridad o de cualquiera de nuestros otros servicios para responder a preguntas profesionales o de otro tipo.

 

 

Preparation of safety data sheet

 

Safety data sheet | GHS / CLP | Authorization of cosmetic products

 

MSDS-Europe international brand of ToxInfo.

 

ToxInfo Kft. is the first service and consultancy firm in Hungary which is specialized in chemical safety. Thanks to our professional experience in the last 15 years, we acquired a unique knowledge on the field of the EU legislation and rules of chemical safety, which we can apply even on the international level.

Our company does not prepare its data sheets with special SDS software. Our professional belief is that the preparation and translation of safety data sheet can not miss the professional control.

Our aim is to assist the export of chemical products to the EU with our chemical safety service and help the free movement of goods within the EU as well.

 

Services related to the preparation of safety data sheets

 

Our main activity is related to the preparation/translation/adaptation of material safety data sheets according to the relevant regulations of destination country

 

In what we can help:

 

 • Translation of safety data sheet with adaptation
 • Revision of safety data sheets (supervision)
 • Translation/adaptation of safety data sheets according to the relevant regulations of destination country
 • Compilation of label draft

Services related to the preparation of safety data sheets

 

Authorization of cosmetic products

 

We help our partners in the entire licencing process, from the creation of the product’s labelling to the completion of the notification process.

 

In what we can help:

 

 • Compiling of Safety Assessment
 • Compilation of Product information file (PIF)
 • Compilation of label draft
 • Notification via CPNP portal
 • If necessary, compilation of safety data sheet

Our services related to cosmetic products

 

Our quality policy

 

The foundation of our quality policy is our belief in human labour, the continuous trainings and professional expertise.

MSDS-Europe is committed to provide services in the field of chemical safety which maximally suitable for the Clients and ensure the possible highest quality services.

 

Customer care

 

We provide a personal key account manager for our clients for the smooth process of the order.

Our customer service put great emphasis on providing information in the appropriate speed and quality.

Our customer service provides help even after the preparation of the safety data sheet or any of our other service in answering professional or other questions.

 


Biztonsági adatlapok készítése

 

Az MSDS-Europe a ToxInfo Kft. nemzetközi üzletága (www.biztonsagiadatlap.hu).

A ToxInfo Kft. Magyarország piacvezető kémiai biztonságra specializálódott szolgáltató és tanácsadó vállalkozása. A több mint 15 éves szakmai tapasztalatunknak köszönhetően egyedülálló szakmai tapasztalatra tettünk szert az Unió kémiai biztonságot szabályozó jogszabályainak ismeretében amelyet sikeresen kamatoztatunk nemzetközi viszonylatban is.

Cégünk nem SDS készítő szoftverrel készíti el a biztonsági adatlapokat. Szakmai meggyőződésünk, hogy az biztonsági adatlap készítés, fordítás folyamata nem nélkülözheti a szakértői kontrollt.

Célunk, hogy a kémiai biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásainkkal elősegítsük a vegyi termékek exportját az Unióba, illetve az Unión belüli szabad árumozgást.

 

Biztonsági adatlap készítéssel kapcsolatos szolgáltatások

 

Fő tevékenységünk a biztonsági adatlapok készítése, fordítása, illetve idegen nyelvű biztonsági adatlapok adaptálása a felhasználási helyen hatályos  jogszabályoknak megfelelően.

 

Amiben segíteni tudunk

 • Biztonsági adatlap fordítása szakmai lektorálással
 • Biztonsági adatlap felülvizsgálata (aktualizálása)
 • Biztonsági adatlap fordítása idegen nyelvekre, szakmai lektorálása a célország jogszabályainak megfelelően
 • Címketerv készítése (CLP)

Biztonsági adatlap készítéssel kapcsolatos szolgáltatásaink

 

Kozmetikumok engedélyeztetése

 

Partnereinknek segítséget nyújtunk a kozmetikai termékek teljes engedélyezési folyamatában, a termék címkeszövegének kialakításától egészen a hatósági bejelentésig.

 

Amiben segíteni tudunk

 • Biztonsági értékelés készítése
 • Termékinformációs dokumentáció (TID) elkészítése
 • Címketerv készítése
 • Bejelentés a CPNP portálon keresztül
 • Szükség esetén biztonsági adatlap készítése

Kozmetikai termékekkel kapcsolatos szolgáltatásaink


Minőségpolitikánk

 

Minőségpolitikánk alapja a humán munkaerőbe vetett hitünk, a folyamatos képzés, és a szakmai tapasztalat.

Az MSDS-Europe elkötelezett abban, hogy a kémiai biztonság területén az Ügyfelei igényeinek maximálisan megfelelő és az elérhető legjobb minőségű szolgáltatásokat nyújtsa, illetve, hogy ezek a szolgáltatások biztosítsák a szakmai megfelelést a hatóságok számára is.

 

Ügyfélkapcsolat

 

Ügyfeleink részére személyes vállalati kapcsolattartót biztosítunk a megrendelés zökkenőmentes lebonyolításának érdekében.

Ügyfélszolgálatunk nagy hangsúlyt fektet a megfelelő gyorsaságú és minőségű tájékoztatásra és ügyintézésre.

Ügyfélszolgálatunk a biztonsági adatlap elkészítése vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele után is segítséget nyújt szakmai vagy egyéb kérdések megválaszolására.

 


Oldalak: « előző 1 2 3 4
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References