Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Tag: povinnosť


Odpovědnosti odpovědné osoby s ohledem na kosmetické výrobky

Na trh je možno uvést pouze kosmetické výrobky, pro něž jako odpovědná osoba byla jmenována fyzická nebo právnická osoba v rámci EU. Následně soulad s postupem kroků týkajících se distribuce kosmetiky (uvedeným v platných předpisech) je povinností odpovědné osoby.

Povinnosti distributorů kosmetických výrobků

Distribuce kosmetických výrobků vyžaduje zvláštní pozornost, protože distributor musí do určité míry kontrolovat dodavatele, aby bylo zajištěno, že distribuovaný kosmetický výrobek plně odpovídá požadavkům Směrnice 1223/2009/ES. Náš článek poskytuje užitečné rady o nezbytných dohodách a úkolech, které je nutno provést před umístěním kosmetických výrobků na trh.

Zodpovednosti zodpovednej osoby vzhľadom na kozmetické výrobky

Na trh je možné uviesť iba kozmetické výrobky, pre ktoré bola ako zodpovedná osoba menovaná fyzická alebo právnická osoba v rámci EÚ. Následne súlad s postupom krokov týkajúcich sa distribúcie kozmetiky (uvedeným v platných predpisoch) je povinnosťou zodpovednej osoby.

Povinnosti distribútorov kozmetických výrobkov

Distribúcia kozmetických výrobkov vyžaduje zvláštnu pozornosť, pretože distribútor musí do určitej miery kontrolovať dodávateľov, aby sa zaistilo, že distribuovaný kozmetický výrobok plne zodpovedá požiadavkám Smernice 1223/2009/ES. Náš článok poskytuje užitočné rady o nevyhnutných dohodách a úlohách, ktoré je nutné vykonať pred umiestnením kozmetických výrobkov na trh.


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References