Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Tag: międzynarodowy


Nasze cele

 

Karta charakterystyki | GHS / CLP | Dopuszczenie produktów kosmetycznych

 

MSDS-Europe międzynarodowa marka ToxInfo.

ToxInfo Kft. jest pierwszą firmą na Węgrzech zajmującą się świadczeniem usług i doradztwem, która specjalizuje się w bezpieczeństwie chemicznym. Dzięki naszemu profesjonalnemu doświadczeniu zgromadzonego w ciągu 15 lat, zdobyliśmy wyjątkową wiedzę w zakresie unijnego prawodawstwa i reguł bezpieczeństwa chemicznego, które możemy stosować nawet na poziomie międzynarodowym.

Nasza firma nie wykorzystuje oprogramowania przeznaczonego do przygotowywania kart charakterystyki. Jesteśmy przekonani, że przygotowanie i tłumaczenie kart charakterystyki nie może odbywać się bez profesjonalnej kontroli.

Naszym celem jest wspieranie eksportu produktów chemicznych do UE poprzez nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa chemicznego oraz pomoc w zapewnieniu swobodnego przemieszczenia towarów na terenie UE.

 

Usługi w zakresie przygotowania kart charakterystyki

 

Głównym celem naszej działalności jest sporządzanie/tłumaczenie/adaptacja kart charakterystyki materiałów zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia.

 

W czym możemy pomóc:

  • Tłumaczenie karty charakterystyki z adaptacją
  • Przegląd karty charakterystyki (korekta)
  • Tłumaczenie/adaptacja kart charakterystyki zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju docelowym
  • Sporządzenie projektu etykiety

Usługi w zakresie przygotowania kart charakterystyki

 

Dopuszczenie produktów kosmetycznych

 

Wspieramy naszych partnerów w całym procesie uzyskiwania licencji, tworzenia etykiety projektu i zakończenia procesu przekazywania informacji.

 

W czym możemy pomóc:

  • Sporządzenie Oceny Bezpieczeństwa
  • Sporządzenie dokumentacji produktu kosmetycznego (PIF – Product information file)
  • Sporządzenie projektu etykiety
  • Przekazanie informacji za pośrednictwem portalu CPNP
  • W razie konieczności, sporządzenie karty charakterystyki

Usługi w zakresie produktów kosmetycznych


Polityka jakości

 

Podstawą naszej polityki jakości jest zaufanie do pracy ludzkiej, ciągłe szkolenie i pogłębianie wiedzy specjalistycznej.

MSDS-Europe angażuje się, aby zapewnić swoim Klientom usługi w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego najlepiej dopasowane do ich potrzeb oraz zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług.

 

Obsługa klientów

 

Swoim klientom zapewniamy opiekę indywidualnych opiekunów, którzy gwarantują sprawną realizację zamówienia.

Nasz dział obsługi klienta kładzie duży nacisk na dostarczanie istotnych informacji odpowiednio szybko.

Nasz dział obsługi klienta zapewnia wsparcie nawet po przygotowaniu karty charakterystyki lub realizacji innej usługi odpowiadając na pytania zawodowe i inne.

 MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References