Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Tag: chemická bezpečnost


Naším cílem je

 

Bezpečnostní list | GHS / CLP | Oprávnění na kosmetické výrobky

 

Mezinárodní značka MSDS-Europe ve společnosti ToxInfo.

Společnost ToxInfo Kft. je první firma v Maďarsku poskytující služby a poradenství se specializací na chemickou bezpečnost. Díky našim odborným zkušenostem získaným za posledních 15 let máme jedinečné znalosti v oblasti legislativy EU a pravidel týkajících se chemické bezpečnosti, které můžeme aplikovat, dokonce i na mezinárodní úrovni.

Naše společnost nepřipravuje své bezpečnostní listy pomocí speciálního softwaru na bezpečnostní listy. Jsme odborně přesvědčeni, že při přípravě a překladu bezpečnostního listu nesmí chybět odborné řízení.

Naším cílem je pomáhat s vývozem chemických výrobků do EU na základě poskytování našich služeb v oblasti chemické bezpečnosti a rovněž pomáhat volnému pohybu zboží v rámci EU.

 

Služby týkající se přípravy bezpečnostních listů

 

Naše hlavní činnost se týká přípravy/překladu/adaptace bezpečnostních listů materiálů v souladu s příslušnými předpisy cílové země.

 

Jak můžeme pomáhat

 • Překlad bezpečnostního list s úpravou
 • Revize bezpečnostních listů (kontrola)
 • Překlad/adaptace bezpečnostních listů podle příslušných předpisů dané země
 • Sestavení návrhu etikety

 

Služby týkající se přípravy bezpečnostních listů

 

Povolení kosmetických výrobků

 

Pomáháme našim partnerům při celém procesu získání licence, od vytvoření značení výrobku až po dokončení procesu oznámení.

 

Jak můžeme pomáhat

 • Sestavení Hodnocení bezpečnosti
 • Sestavení Souboru informací o výrobku (PIF)
 • Sestavení návrhu etikety
 • Oznámení přes portál CPNP
 • Je-li to nutné, sestavení bezpečnostního listu

 

Naše služby týkající se kosmetických výrobků


Naše zásady týkající se jakosti

 

Naše politika jakosti je založena na naší důvěře v práci lidí, průběžných školeních a odbornosti.

MSDS-Europe je zavázána poskytovat služby v oblasti chemické bezpečnosti, které budou pro klienta maximálně přínosné a zajistí nejvyšší možnou kvalitu.

 

Péče o zákazníky

 

Našim klientům poskytujeme osobního manažera pro klíčové zákazníky pro zajištění hladkého postupu objednávky.

Naše zákaznické služby kladou důraz na poskytování informací v příslušné rychlosti a kvalitě.

Naše zákaznické služby poskytují pomoc i po dokončení přípravy bezpečnostního listu nebo jakékoliv jiné naší služby v podobě odpovědí na odborné i jiné dotazy.

 


Náš zámer

 

Karta bezpečnostných údajov | GHS/CLP | Oprávnenie na kozmetické výrobky

 

Medzinárodná značka MSDS-Europe v spoločnosti ToxInfo.

Spoločnosť ToxInfo Kft. je prvá firma v Maďarsku poskytujúca služby a poradenstvo so špecializáciou na chemickú bezpečnosť. Vďaka našim odborným skúsenostiam získaným za posledných 15 rokov máme jedinečné znalosti v oblasti legislatívy EÚ a pravidiel týkajúcich sa chemickej bezpečnosti, ktoré môžeme aplikovať, dokonca i na medzinárodnej úrovni.

Naša spoločnosť nepripravuje svoje karty bezpečnostných údajov pomocou špeciálneho softvéru na karty bezpečnostných údajov. Sme odborne presvedčení, že pri príprave a preklade karty bezpečnostných údajov nesmie chýbať odborné riadenie.

Naším cieľom je pomáhať s vývozom chemických výrobkov do EÚ na základe poskytovania našich služieb v oblasti chemickej bezpečnosti a tiež pomáhať voľnému pohybu tovaru v rámci EÚ.

 

Služby týkajúce sa prípravy kariet bezpečnostných údajov

 

Naša hlavná činnosť sa týka prípravy/prekladu/adaptácie kariet bezpečnostných údajov materiálov v súlade s príslušnými predpismi cieľovej krajiny.

 

Ako môžeme pomáhať:


 • Preklad karty bezpečnostných údajov s úpravou
 • Revízia kariet bezpečnostných údajov (kontrola)
 • Preklad/adaptácia kariet bezpečnostných údajov podľa príslušných predpisov danej krajiny
 • Zostavenie návrhu etikety

Služby týkajúce sa prípravy kariet bezpečnostných údajov

 

Povolenie kozmetických výrobkov

 

Pomáhame našim partnerom pri celom procese získania licencie, od vytvorenia označenia výrobku až po dokončenie procesu oznámenia.

 

Ako môžeme pomáhať:


 • Zostavenie Hodnotenia bezpečnosti
 • Zostavenie Súboru informácií o výrobku (PIF)
 • Zostavenie návrhu etikety
 • Oznámenie cez portál CPNP
 • Ak je to nutné, zostavenie karty bezpečnostných údajov

Naše služby týkajúce sa kozmetických výrobkov

 

Naše zásady týkajúce sa akosti

 

Naša politika akosti je založená na našej dôvere v prácu ľudí, priebežných školeniach a odbornosti.

MSDS-Europe je zaviazaná poskytovať služby v oblasti chemickej bezpečnosti, ktoré budú pre klienta maximálne prínosné a zaistia najvyššiu možnú kvalitu.

 

Starostlivosť o zákazníkov

 

Našim klientom poskytujeme osobného manažéra pre kľúčových zákazníkov na zaistenie hladkého postupu objednávky.

Naše zákaznícke služby kladú dôraz na poskytovanie informácií v príslušnej rýchlosti a kvalite.

Naše zákaznícke služby poskytujú pomoc i po dokončení prípravy karty bezpečnostných údajov alebo akékoľvek iné naše služby v podobe odpovedí na odborné i iné otázky.

 

 


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References