Global Contact: +36 70 335 8480
hu fr es sl sk pl cs de it ru ro en hr

Tag: Evropa


Naším cílem je

 

Bezpečnostní list | GHS / CLP | Oprávnění na kosmetické výrobky

 

Mezinárodní značka MSDS-Europe ve společnosti ToxInfo.

Společnost ToxInfo Kft. je první firma v Maďarsku poskytující služby a poradenství se specializací na chemickou bezpečnost. Díky našim odborným zkušenostem získaným za posledních 15 let máme jedinečné znalosti v oblasti legislativy EU a pravidel týkajících se chemické bezpečnosti, které můžeme aplikovat, dokonce i na mezinárodní úrovni.

Naše společnost nepřipravuje své bezpečnostní listy pomocí speciálního softwaru na bezpečnostní listy. Jsme odborně přesvědčeni, že při přípravě a překladu bezpečnostního listu nesmí chybět odborné řízení.

Naším cílem je pomáhat s vývozem chemických výrobků do EU na základě poskytování našich služeb v oblasti chemické bezpečnosti a rovněž pomáhat volnému pohybu zboží v rámci EU.

 

Služby týkající se přípravy bezpečnostních listů

 

Naše hlavní činnost se týká přípravy/překladu/adaptace bezpečnostních listů materiálů v souladu s příslušnými předpisy cílové země.

 

Jak můžeme pomáhat

 • Překlad bezpečnostního list s úpravou
 • Revize bezpečnostních listů (kontrola)
 • Překlad/adaptace bezpečnostních listů podle příslušných předpisů dané země
 • Sestavení návrhu etikety

 

Služby týkající se přípravy bezpečnostních listů

 

Povolení kosmetických výrobků

 

Pomáháme našim partnerům při celém procesu získání licence, od vytvoření značení výrobku až po dokončení procesu oznámení.

 

Jak můžeme pomáhat

 • Sestavení Hodnocení bezpečnosti
 • Sestavení Souboru informací o výrobku (PIF)
 • Sestavení návrhu etikety
 • Oznámení přes portál CPNP
 • Je-li to nutné, sestavení bezpečnostního listu

 

Naše služby týkající se kosmetických výrobků


Naše zásady týkající se jakosti

 

Naše politika jakosti je založena na naší důvěře v práci lidí, průběžných školeních a odbornosti.

MSDS-Europe je zavázána poskytovat služby v oblasti chemické bezpečnosti, které budou pro klienta maximálně přínosné a zajistí nejvyšší možnou kvalitu.

 

Péče o zákazníky

 

Našim klientům poskytujeme osobního manažera pro klíčové zákazníky pro zajištění hladkého postupu objednávky.

Naše zákaznické služby kladou důraz na poskytování informací v příslušné rychlosti a kvalitě.

Naše zákaznické služby poskytují pomoc i po dokončení přípravy bezpečnostního listu nebo jakékoliv jiné naší služby v podobě odpovědí na odborné i jiné dotazy.

 


Naši cilji

 

Varnostni list | GHS / CLP | Odobritev kozmetičnih izdelkov

 

MSDS-Europe mednarodna znamka podjetja ToxInfo.

ToxInfo Kft. je prva družba za storitve in svetovanje na Madžarskem, ki je specializirana za kemijsko varnost. Zahvaljujoč našim strokovnim izkušnjam v zadnjih 15 letih smo si pridobili edinstveno znanje na področju zakonodaje EU in pravil kemijske varnosti, ki ga lahko uporabimo tudi na mednarodni ravni.

Naše podjetje ne pripravlja svojih varnostnih listov s posebno programsko opremo SDS. Naše strokovno prepričanje je, da priprava in prevajanje varnostnih listov zahteva strokovni pregled.

Naš cilj je podpreti izvoz kemijskih izdelkov v EU z našo storitvijo za kemijsko varnost ter tako prispevati k prostemu pretoku blaga znotraj EU.

 

Storitve, povezane s pripravo varnostnih listov

 

Naša glavna dejavnost se nanaša na pripravo/prevajanje/prilagoditev varnostnih listov v skladu z veljavnimi predpisi namembne države.

 

Kako lahko pomagamo

 • Prevajanje varnostnih listov z adaptacijami
 • Pregledovanje varnostnih listov (nadzor)
 • Prevajanje/adaptacija varnostnih listov glede na veljavne uredbe ciljne države
 • Kompilacija osnutka oznake (CLP)

Storitve, povezane s pripravo varnostnih listov

 

Odobritev kozmetičnih izdelkov

 

Svojim partnerjem pomagamo skozi celoten postopek izdajanja dovoljenj, od zasnove oznake izdelka do konca postopka obveščanja.

 

Kako lahko pomagamo

 • Zbiranje varnostne ocene
 • Kompilacija dokumeta z informacijami o izdelku (PIF)
 • Kompilacija osnutka oznake
 • Obveščanje prek portala CPNP
 • Po potrebi izdelava varnostnega lista

Naše storitve, povezane s kozmetičnimi izdelki

 

Naša politika kakovosti

 

Ustanovitev naše politike kakovosti je naše zaupanje v človeško delo, nenehno izobraževanje in strokovno znanje.

MSDS-Europe si prizadeva zagotavljati storitve na področju kemijske varnosti, ki so v največji meri prilagojene strankam, in zagotavlja najvišjo možno kakovost storitev.

 

Podpora kupcem

 

Svojim strankam zagotavljamo osebnega skrbnika za nemoten potek postopkov.

Naše storitve za stranke si prizadevajo za zagotovitev pravočasnih in kakovostnih informacij.

Naše storitve za stranke nudijo pomoč tudi po pripravi varnostnih listov ali katerih koli drugih naših storitvah, tako da odgovarjajo na strokovna in druga vprašanja.

 


MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
heck out our references!
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References
Check out our references!
MSDS Europe References